WTO-conferentie: nog niet veel opgeleverd

De eerste werkgroepvergadering van de WTO-Ministerconferentie zit er op. Veel heeft het niet opgeleverd. Kan ook moeilijk: ieder lid mocht gedurende drie minuten wat zeggen. En wat ze zeiden was vooral een herhaling van wat ze al jaren zeggen.

Pascal Lamy, de Directeur-Generaal van de WTO, die de vergadering voorzat had de leden gevraagd om het over vier zaken te hebben: de onderhandelingen voor nieuwe wereldwijde vrijhandelsakkoorden die al sinds 2001 lopen (de zogenaamde Doharonde), de impact van bilaterale vijhandelsakkoorden, de procedure voor toetreding tot de WTO en de hulp aan de handel.

De meeste aandacht ging uiteraard uit naar de Doharonde die al jaren in het slop zit. De meest leden zijn die ronde al lang meer dan moe en hopen dat hij spoedig kan afgesloten worden. Tegelijk vinden ze dat er wel nog veel hete hangijzers zijn die moeten opgelost worden en zetten hun eisen nog eens op een rijtje. De Amerikaanse minister Ron Kirke bijvoorbeeld, onderstreepte nog maar eens dat de VSA van de WTO-leden verwacht dat ze markten nog veel meer openen, zonder enig duidelijkheid te geven wat de VSA dan wel te bieden heeft. Dat is al jaren zo en de komst van Obama heeft daar nog niets aan veranderd. Brazilië liet dan weer verstaan dat men niet moet verwachten dat het nog verder zouden gaan dan het al gedaan hadden. Enzoverder...

Frisse ideeën waren er niet te horen. Het enige wat enig perspectief gaf was het voorstel om zo snel mogelijk in 2010 terug samen te komen om een stand van zaken van de onderhandelingen op te maken en een “wegenkaart” uit te werken om de ronde tegen het einde van het jaar af te ronden. Maar ook dat heeft men al verschillende jaren geprobeerd en er is geen reden om te veronderstellen dat het dit keer wel zo lukken. In feite wacht iedereen op de VSA, of op Obama, tot hij zijn handen vrijkrijgt om een nieuw standpunt uit te werken. Maar veel marge heeft Obama op dit vlak niet. Het Amerikaanse parlement heeft een Landbouwwet uitgevaardigd (Farm Bill) die Obama niet zomaar kan veranderen en die veel van de Amerikaanse positie betonneert. Zo kan Obama de landbouwsubsidies niet veel verlagen. En dat is vooral heel spijtig voor de West-Afrikaanse katoenboeren die dood gaan aan de gesubsidieerde concurrentie uit Amerika. Bovendien zijn er in november 2010 parlementsverkiezingen in de VSA, wat Obama nog des te voorzichtiger zal maken.

De kansen om de Doharonde in 2010 te beëindigen zijn dan ook niet groot, en zijn met deze ééndaagse werkgroepvergadering niet toegenomen. Het merkwaardige is wel dat de voorzitter uit de meer dan honderd tussenkomsten zowat zijn eigen conclusie mag trekken.

Dat klinkt dan zo: “Ministers van de regeringen van de leden van de WTO hebben op 1 december 2009 gezegd dat de acht-jaar oude Doha Ronde snel zou moeten besloten worden, verscheidene van hen vragen naar een poltieke push begin volgend jaar zodat de gesprekken in 2010 kunnen eindigen”.Veel koop je daar niet mee, om het met een handelsterm te zeggen.

Op woensdag 2 december volgt de tweede en laatste werkgroepvergadering van de 7de WTO-ministerconferentie. Het onderwerp: “De rol van de WTO in de huidige economische context”. Wedden dat de conclusie van de voorzitter gaat zijn: “Ministers van de regeringen van de leden van de WTO hebben op 2 december 2009 gezegd dat de acht-jaar oude Doha Ronde snel zou moeten besloten worden, verscheidene van hen menen dat dit een grote bijdrage zal zijn aan de economische heropleving”.

Ondertussen heeft de “civiele maatschappij” niet stil gezeten. De grote wereldwijde coalitie “Our world is not for sale”(OWINFS) (www.ourworldisnotforsale.org) , waar ook 11.11.11 lid van is, is hier aanwezig met 170 mensen van vakbonden, boerenorganisaties, sociale bewegingen en ngo's uit Noord en Zuid.
De coalitie draait na vijf ministerconferenties als een klokje. Vorige vrijdag was een informatie- en planningsvergadering, zaterdag de betoging, deelgroepvergaderingen, een eerste persconferentie enz. Elke dag organiseert OWINFS 's morgens en 's avonds een interne briefing. Daar wordt de bij elkaar gesprokkelde informatie bij elkaar gelegd en worden acties gepland: dagelijkse perconferenties, media acties binnen en buiten het conferentiegebouw en gerichte lobby-activiteiten. Zo is er elke dag een “rondleiding" geweest naar de multinationals die in Genève gevestigd zijn en die een rol spelen in de financiële crisis, de voedselcrisis en de klimaatsverandering. Deze vaak ludieke uitstappen hebben telkens veel volk getrokken en zijn door de media in Genève met interesse gevolgd. Na de vreselijke vernielingen door een stelletje vandalen tijdens de betoging van zaterdag, was dit een veel sympatieker soort acties waar wél naar de boodschap geluisterd is.

Genève, dinsdag 1 december 2009
Marc Maes, Beleidsmedewerker Handelsbeleid 11.11.11

 

Meer verslaggeving:

Deel dit artikel