WTO-top: Het armworstelen over de slottekst is al begonnen

Openingsceremonie

De WTO wil op deze top eindelijk stappen vooruit zetten in de Doha Ontwikkelingsronde die al sinds 2001 aansleept. Maar of dit daadwerkelijk zal gebeuren is nog maar de vraag. De voorbije maanden slaagde men er niet in om de standpunten dichter bij elkaar te brengen. Het ontwerp van slottekst dat nu voorligt is dan ook zeer voorwaardelijk opgesteld. Het blijft afwachten of men erin zal slagen om knopen door te hakken.

Een aantal onderwerpen zijn ondanks alles toch nog in de ontwerptekst geraakt. Maar voor elk van deze onderwerpen zijn er wel leden te vinden die van mening zijn dat de beslissing niet hier moet vallen. De overige leden zijn dan weer verdeeld over de aanpak.

Drie items gaan over landbouw:

Een definitieve regeling over de aanleg van voedselvoorraden, één van de hete hangijzers op de vorige ministerconferentie in Bali. Er werd toen een voorlopige beslissing genomen, maar de G33, een groep van een 45-tal ontwikkelinglanden die in de WTO samenwerken rond voedselzekerheid wil hierrond zo snel mogelijk een definitieve regeling. De industrielanden daarentegen willen dit dossier als pasmunt achter de hand houden en proberen een definitieve regeling door te schuiven naar de volgende ministerconferentie in 2017.

Bijzondere safeguards: de G33 ijvert ook al jaren voor safeguards om zich te kunnen beschermen tegen een plotse daling van de voedselprijzen op de wereldmarkt en, daarmee gepaardgaand, een grote toename van de voedselinvoer. Om de familiale boeren te beschermen willen ze in dergelijke gevallen de toelating om de invoertaksen te verhogen. Eigenaardig genoeg beschikken de industrielanden al over zo'n regeling maar de ontwikkelingslanden niet. De VS en ook Brazilië zijn tegen, de EU ziet er geen graten in als het maar duidelijk geregeld is.

Exportsteun: de industrielanden ondersteunen de uitvoer van hun landbouwproducten op 4 manieren: subsidies, exportkredieten, voedselhulp (opkopen en wegschenken van overschotten door de overheid) en overheidsbedrijven. Dit is een oud zeer. De EU wil de exportsubsidies wel afschaffen (ze gebruikt ze amper nog) als ook de andere vormen van steun afgeschaft worden, maar de VS wil niet raken aan haar voedselhulp en exportkredieten.

Vier items gaan over maatregelen voor de Minst Ontwikkelde Landen:

Vrije markttoegang (voor goederen): dit wordt al zeer lang beloofd. Opnieuw is het de VS die achterblijft en niet van plan is alle Minst Ontwikkelde Landen vrije markttoegang te bieden. De aanmoediging dat iedereen die kan dat ook zal doen zal wel weer eens herhaald worden.

Oorsprongsregels: marktoegang geldt enkel voor producten die voor het grootste deel ook echt in het land zelf zijn geproduceerd. Oorsprongsregels bepalen hoe groot dat deel moet zijn. Deze regels zijn vaak heel ingewikkeld. De vraag om ze te vereenvoudigen ligt op tafel, maar niet alle landen en zijn bereid om daar op in te gaan.

Katoen: de katoensector in West- en Centraal-Afrika heeft te lijden onder de lage wereldmarktprijzen, voor een deel het gevolg van productiesubsidies. Opnieuw een dossier waar de VS dwarsligt. Ook hier zal de vrijblijvende aanmoediging nog wel eens herhaald worden.

Vrijemarkttoegang voor diensten. In 2011 was afgesproken dat landen aan de Minst Ontwikkelde Landen ook betere markttoegang voor de dienstensector mogen bieden. Een aantal landen hebben dit al gedaan, maar nog niet voldoende.

Er liggen ook vier voorstellen op tafel, onder de noemer 'regels'

  • Beperkingen op de subsidiëring van de visserij
  • Meer transparantie bij het toepassen van anti-dumpingsmaatregelen
  • Regels voor de onderhandeling van bilaterale vrijhandelsakkoorden (buiten de WTO)
  • Meer transparantie over de manier waarop in de dienstensector vergunningen worden verleend (inclusief het recht voor buitenlandse ondernemingen om op voorhand commentaar te geven over geplaande nieuwe vergunningsregels).

En het heetste hangijzer is ...

... de toekomst van de Doha Ontwikkelingsronde zelf.  In de ontwerptekst staan verschillende passages over het voortbestaan van de Doharonde en de vele beloftes daaromtrent, gedaan op voorgaande ministerconferenties. Maar de VS, de EU, Japan en nog enkele ander industrielanden willen daar niet van horen, hoogstens misschien de opmerking dat deze ronde hopeloos vast zit.

Wat de industrielanden dan in de plaats van de Doharonde willen is niet zo duidelijk. Er is daarover geen tekst ingediend. Misschien licht de Europese Commissie straks een tipje van de sluier op de debriefing voor de Europese ondernemers en ngo's die hier in Nairobi aanwezig zijn. Ik haast me er meteen naar toe.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

11.11.11 DOOR:

WTO mc10

marc maes2De '10de Ministeriële Conferentie' loopt van 15 tot 18 december in Nairobi.  Marc Maes, 11.11.11-beleidsmedewerker handelsbeleid is daar aanwezig. Je kan hier zijn berichten lezen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels