WWF ongerust over het milieu omwille van ontzilten van zeewater

Zout uit zeewater onttrekken om er drinkwater van te maken en om zo het tekort aan drinkwater op te vangen zou de milieucrisis kunnen verergeren, zegt WWF. Ontzilten, filteren en verdampen van zeewater vergen inderdaad veel energie en brengen belangrijke emissies van broeikasgassen mee. Wetenschappers beschouwen dit laatste als een bijdrage aan de verminderende watervoorraden.
 
Spanje, Saoedi-Arabië, Australië en andere dorre landen zouden, volgens WWF, meer moeten vertrouwen op een beter beheer van de watervoorraden en recyclage van water. Op die manier vermijden ze grote ontziltingsprojecten waarvan aangetoond is dat er een verband is met vervuiling en schade voor ecosystemen en milieu. De onrust over de opwarming van het klimaat, die de droogte kan verergeren en die de ijslagen en de gletsjers aantast, zal het aantal investeringen voor ontzilten doen stijgen, terwijl dit zelf een bedreiging voor het milieu betekent.
 
Landbouw die gebruik maakt van water door ontzilting om “ planten te telen in zeer droge zones die veel water behoeven”, is volgens WWF geen duurzame ontwikkeling en vergt hoge energiekosten.
 
WWF schat dat er wereldwijd meer dan 10.000 installaties voor ontzilting werkzaam zijn. Deze sector lijkt exponentieel te zullen groeien de komende jaren, vermits voor een toenemend aantal droge streken in de V.S., India, China of elders water gezocht moet worden. De helft van de ontzilting gebeurt in de petroleum producerende landen van de Golf, die ontzilting gebruiken voor 60 % van hun behoeften aan water.

Australische steden vertrouwen ook op deze technologie en Spanje heeft de ontzilting uitgebreid gebruikt voor de immobiliënmarkt, de landbouw en zelfs de golfterreinen langsheen de Middellandse kust.

Ontzilting op grote schaal kan volgens WWF ook het leven in zee bedreigen, en vraagt daarom verder onderzoek over de mate waarin organismen en ecosystemen in zee een hoger zoutgehalte verdragen.
 
Aangezien ontzilting van zeewater een grote impact kan hebben op het milieu stelt WWF dat grote bedrijven slechts in bepaalde omstandigheden de goedkeuring zouden mogen krijgen voor ontzilting, daar waar zij aan een reële behoefte voldoen, en waar ze gebouwd en uitgebaat worden op een wijze die grote schade voor het milieu beperkt.

http://www.actualites-news-environnement.com/20070619-environnement-dessalement-eau-mer.php

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel