Zonnelobby pleit voor cadmium

In het voorjaar van 2010 boog het Europees parlement zich over de vraag of fotovoltaïsche cellen -ook wel PV-cellen genoemd - moeten worden opgenomen in de herziening van de Europese RoHS-richtlijn.

De Europese RoHs-richtlijn weert gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische toestellen bij gebruik, recyclage of afbraak. Begin juni stemde de bevoegde parlementaire commissie een voorstel om de richtlijn te verscherpen: de lijst van gevaarlijke stoffen en het toepassingsgebied werden uitgebreid. Maar de commissie wil de PV-cellen -en daarmee de productie van zonnepanelen- aan de richtlijn onttrekken. Gevolg: Zonnepanelen met de gevaarlijke stof cadmium mogen op de markt blijven
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel