11.11.11 betreurt dat België de 0,7 % niet haalt in 2010

 24 maart 2011

2010 had een magisch jaar voor de Belgische Noord-Zuidbeweging moeten zijn. Sinds 2002 is er een groeipad uitgestippeld zodat België in 2010 eindelijk 0,7 % van ons BNI aan ontwikkelingssamenwerking zou besteden. België ontving hiervoor de afgelopen jaren internationaal terecht heel wat complimenten.

Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Secretaris van 11.11.11 zegt: "De laatste jaren heeft het budget voor ontwikkelingssamenwerking een inhaalbeweging gekend en op die manier doet België het beter dan vele andere donoren. Maar 11.11.11 betreurt dat die wettelijk vastgelegde doelstelling niet bereikt werd door te stranden op 0,64%."

Het uiteindelijke resultaat betekent een reële stijging van het budget met 90 miljoen euro, maar voor een deel bestaat de stijging ook uit schuldkwijtscheldingsacties, bv aan DRCongo. Dergelijke boekhoudkundige operaties kosten ons land  weinig of niets en leveren ook in het Zuiden niet veel op. Maar vooral zijn deze kunstgrepen eenmalig. In 2011 kan men deze oefening niet meer doen en dreigt dus het budget nog verder te dalen zonder extra injecties.

Minister van ontwikkelingssamenwerking Chastel deelde vandaag mee dat zijn budget voor 2011 licht zal stijgen en dat DGD in 2011 "bijna anderhalf miljard" te besteden heeft. Dat klinkt niet slecht, in moeilijke budgettaire tijden. Maar het betekent dat de regering in lopende zaken haar oorspronkelijke intentie niet nakomt om de begroting van 2011 te laten stijgen met 156 miljoen t.o.v. de begroting 2009. "Om werkelijk de internationale complimenten te verdienen en de 0.7% waar te maken, moet de regering in lopende zaken volgens onze berekeningen in 2011 echter meer dan een half miljard extra begroten", aldus Bogdan Vanden Berghe.

Meer informatie: 
Corine Van Kelecom,
Coordinator Communicatie 11.11.11, 
Tel: 02 536 11 17
e-mail: Corine.vankelecom@11.be

Deel dit artikel