11.11.11 betreurt groeipad van besparingen op ontwikkelingssamenwerkingPERSBERICHT 17 oktober 2014

Tijdens de parlementaire besprekingen over het regeerakkoord deze nacht kondigde de nieuwe vice-minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo besparingen op ontwikkelingssamenwerking aan, ondanks een engagement in het regeerakkoord. Het gaat over 150 miljoen in 2015 tot 279 miljoen in 2019. Andere cijfers, of op basis van welke begroting deze cijfers zich verhouden, zijn nog onbekend.

11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidorganisaties, betreurt de besparingen die de minister aankondigt. "In het licht van nieuwe uitdagingen als de klimaatsverandering of de groeiende ongelijkheid, is 0,7 procent van onze rijkdom voorzien voor internationale solidariteit het absolute minimum."

Nochtans engageerde de federale regering zich in haar regeerakkoord dat op 10 oktober publiek gemaakt werd, om 0,7 procent van haar rijkdom af te staan aan ontwikkelingssamenwerking. De herbevestiging van de 0,7-norm in het regeerakkoord toonde de politieke wil van deze regering, maar vannacht werd duidelijk dat er alsnog besparingen komen. Een groot contrast.

Hoewel de 0.7-belofte staat ingeschreven in het regeerakkoord, wordt geen moeite gedaan deze te bereiken. Dit lijkt eerder een groeipad van besparingen dan een groeipad van solidariteit.

Ontwikkelingssamenwerking is geen werkingskost, waar naar believen in gesnoeid kan worden en dat we afhankelijk kunnen maken van budgettaire mogelijkheden. Het gaat over een internationale verplichting en principeverklaring om 0,7 procent van onze rijkdom af te staan aan internationale solidariteit.

Gezien de nieuwe globale uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden is dit een absoluut minimum. Klimaatverandering en ongelijkheid zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Ze zijn globaal van aard, maar treffen de ontwikkelingslanden ongemeen hard, harder en eerder dan landen in Europa. Een regering die in haar regeerakkoord aangeeft een aantal van deze nieuwe uitdagingen, zoals de klimaatuitdagingen voor ontwikkelingslanden, te financieren met ontwikkelingsmiddelen, moet niet minder maar net meer voorzien.

11.11.11 vraagt snel overleg met de minister over de besparingen. Over de details van de besparingen, maar ook over het hoe en waarom. Besparen is erg, maar blind besparen zou nog erger zijn.


Deel dit artikel