11Dossier: De herziening van de safeguards in de Wereldbank

11Dossier: De herziening van de safeguards in de Wereldbank
Sinds 2012 staat de herziening van de 'Safeguards' van de Wereldbank op het programma. Dit proces loopt heel wat vertraging op en men schat dit nu in de loop van 2015 te kunnen afronden.

De safeguards zijn afdwingbare sociale en milieugebonden voorwaarden waaraan investeringsprojecten moeten voldoen. De bedoeling is om mogelijke schadelijke gevolgen van de projecten voor mens en milieu te beperken.

11.11.11 verwacht dat België, via de diverse vertegenwoordigingskanalen in de Bank, ijvert voor de totstandkoming van betere safeguards en op die manier de belangen van de zwakkere bevolkingsgroepen in het Zuiden mee verdedigt. 

De safeguards zijn van cruciaal belang voor het risicobeheer van de Wereldbankprojecten. Hun kwaliteit bepaalt dan ook in grote mate in hoeverre de Wereldbank haar missie van armoedebestrijding waar kan maken. 

Belangrijk instrument

De bestaande safeguards kunnen nog veel verbeterd worden en hun implementatie laat dikwijls te wensen over, zoals blijkt uit diverse interne evaluaties van de WereldBank. Toch waren ze de voorbije twintig jaar een erg belangrijk instrument voor lokale gemeenschappen en de civiele maatschappij om een voet tussen de deur te krijgen bij de internationale financiële instellingen.
Ze geven lokale gemeenschappen de nodige procedurele hefbomen om hun rechten te laten gelden en zorgen ervoor dat deze gemeenschappen toegang krijgen tot participatie en informatie over de projecten.

Dankzij de safeguards kan de lokale bevolking haar stem laten horen bij de internationale financiële instellingen (IFI's), om nadelige gevolgen van projecten te beperken of te voorkomen en om gerechtigheid te eisen als ze benadeeld wordt. 

Niet alleen Wereldbank

De beslissing over de nieuwe safeguards zal niet alleen voor de Wereldbank zelf van belang zijn. Ze zal eveneens sterk het gedrag van andere internationale investeerders, ontwikkelingsbanken en nationale overheden bepalen. De facto is de Bank namelijk altijd een trendsetter geweest op 
het gebied van safeguards.

De uitkomst van het proces zal dus bepalen hoe toekomstige ontwikkelingsprojecten wereldwijd worden geconcipieerd en hoe de internationale instellingen rekenschap afleggen voor hun gevoerde beleid.

De civiele maatschappij in Noord en Zuid voert ondertussen wereldwijd campagne om ervoor te zorgen dat de safeguards versterkt worden in plaats van uitgehold. Ze wil erover waken dat de moeizaam bereikte resultaten van jaren werk, ter bescherming van de gemeenschappen in het Zuiden, niet zomaar in de prullenmand verdwijnen. 11.11.11 neemt deel aan deze wereldwijde campagne.

Gezien de vooraanstaande positie die België in de Wereldbank inneemt, heeft onze overheid zonder meer de belangrijke verantwoordelijkheid om er duidelijk haar stem te laten horen.

11.11.11 verwacht dat België, via de diverse vertegenwoordigingskanalen in de Bank, ijvert voor de totstandkoming van betere safeguards en op die manier de belangen van de zwakkere bevolkingsgroepen in het Zuiden mee verdedigt.

 

Steun

In januari 2015 brachten MO* en ICIJ het nieuws dat de Wereldbank herhaaldelijk haar eigen regels overtreden heeft door een ontwikkelingsinitiatief in Ethiopië te financieren dat achtervolgd werd door klachten dat het gedwongen uitzettingen van duizenden inheemsen sponsorde.

Dat bleek uit een gelekt rapport opgesteld door een inspectiepanel bij de bank als gevolg van de bestaande safeguards. Als die safeguards uitgehold worden, dreigt dit soort intern onderzoek bij de Wereldbank onmmogelijk te worden. Daarom verzetten 11.11.11 en haar partners zich hiertegen.

Vind je ook dat dit instrument niet uitgehold mag worden? Klik dan hier en steun 11.11.11.
11.11.11 DOOR:

Update

Zie ook

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels