2°C kan niet langer beschouwd worden als 'veilige' grens

IPCC-report-korea-okt2018

11.11.11 roept België op om op basis van de nieuwste wetenschap het klimaatbeleid in lijn te brengen met de 1,5°C-doelstelling en meer te doen om ontwikkelingslanden te steunen in hun klimaatuitdagingen.

Er werd lang naar uitgekeken: het nieuwe rapport van het VN-Klimaatpanel (IPCC) over de 1,5°C-doelstelling. In het Akkoord van Parijs verbond de wereld zich ertoe om de opwarming te beperken tot ver onder de 2°C en inspanningen te leveren om ze te beperken tot maximum 1,5°C. Over die laatste ambitie was tot nu weinig bekend. Daarom beslisten de landen dat er een speciaal rapport moest komen om de meest recente wetenschap samen te brengen.

'1,5°C to stay alive'

Dat rapport is klaar en bevestigt dat het verschil tussen de twee doelstellingen allesbehalve verwaarloosbaar is. Het toont aan dat elke minuscule bijkomende opwarming te veel is, en dat 1,5°C opwarming de enige aanvaardbare grens is. Waarom? Enkele voorbeelden van het verschil tussen 1,5°C en 2°C opwarming:

  • De zee stijgt 10 cm extra tegen 2100, mogelijk met gevolgen voor 10 miljoen mensen
  • Het aantal mensen die kampen met waterschaarste als gevolg van klimaatopwarming, verdubbelt
  • De risico's op voedseltekorten in regio's als de Sahel en zuidelijk Afrika zijn beduidend groter
  • Extreme omstandigheden zoals hitte en hevige regens nemen bijna overal ter wereld toe

De gevolgen op het vlak van gezondheid, inkomens, voedselzekerheid en toegang tot water en menselijke veiligheid zijn veel groter bij 2°C opwarming. Honderden miljoenen mensen extra zouden dat voelen. De grens van 1,5°C respecteren, behoedt de wereld voor overkop gaan. Er zijn immers ook enkele belangrijke 'tipping points' die vermeden kunnen worden, zoals het smelten van de poolkappen.

Wat betekent dit concreet?

Als we verder doen zoals we bezig zijn, overschrijden we volgens de nieuwe wetenschap de grens van 1,5°C tussen 2030 en 2052. België en de EU moeten het roer omgooien. 11.11.11 roept op om het klimaatbeleid in lijn te brengen met de grens van 1,5°C. 

IPCC-rapport-okt2018-infographic-640

Voor de Europese klimaatdoelstellingen is dat nu niet zo. België moet zich daarom – net als onze buurlanden – luid en duidelijk uitspreken vóór een verhoging van de doelstellingen voor 2030 én 2050. België moet ook eindelijk werk maken van een nationaal klimaatbeleid dat werkt, met de nieuwe klimaatwetenschap als leidraad. Wat dat concreet betekent, lees je in de aanbevelingen van de Klimaatcoalitie voor de klimaattop in Polen. De EU moet bevestigen dat een maximum van 1,5°C opwarming de leidraad van het klimaatbeleid zal zijn.

Ook nu al grote uitdagingen

Het rapport bevestigt ook dat we nu al in een wereld leven die 1°C warmer is en dat we dat al voelen. Bij elk niveau van opwarming zullen we op de limieten van aanpassing stoten. Ook 1,5°C opwarming zal grote gevolgen hebben. Dat is vooral zo voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals mensen die afhankelijk zijn van landbouw of visserij of wonen in kleine eilandstaten.

Zowel de gevolgen van het overschrijden van de 1,5°C als de maatregelen die nodig zijn om eronder te blijven, zullen vooral wegen op de armste en meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is onrechtvaardig. Historische vervuilers als België hebben daarom een belangrijke verantwoordelijkheid om financiële en andere vormen van steun te bieden in de globale strijd tegen en de aanpassing aan klimaatverandering.

Claim The Climate

Vind jij ook dat België en Europa meer moeten doen? Kom op 2 december naar Brussel om je stem te laten horen voor het klimaat.

Wil je mee je schouders zetten onder de organisatie van het punt 'internationale solidariteit' tijdens de mars? Stuur dan een mailtje naar jasse.cnuddde@11.be.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels