21 Cambodjaanse vakbondsactivisten vrijgelaten. Internationale vakbondsactie loont

cambodia protest kledingsector iutc
[Foto: ©ITUC]


Op 30 mei viel in Cambodja de uitspraak in de rechtszaak van de vakbondsactivisten uit de kledingindustrie die begin januari werden opgepakt tijdens een manifestatie voor een hoger minimumloon.  Alle 21 vakbondsvertegenwoordigers die nog steeds gevangen zaten werden vrijgelaten.De betoging, waar op het hoogtepunt een half miljoen arbeiders aan deelnamen, werd op vraag van lokale bedrijfsmanagers bloedig uiteengeslagen door de speciale ordediensten. Daarbij vielen vijf doden, 39 ernstige gewonden en 23 actievoerders werden opgepakt.  21 onder hen zaten tot vandaag nog steeds in de gevangenis, waarvan sommigen in slechte medische conditie. Maar na de uitspraak van de rechter werden ze alle 21 vrijgelaten.

Op 10 februari organiseerde de wereldvakbond IVV  nog een wereldwijde actiedag om de vrijlating van de activisten te bepleiten en de strijd voor een hoger minimumloon in Cambodja te steunen. In Brussel verzamelden ACV, ABVV, ACLVB, Wereldsolidariteit,  de Schone Kleren Campagne, FOS, Oxfam Solidariteit en het Internationaal Vakverbond met tweehonderd activisten aan de Cambodjaanse ambassade.

Marc Leemans, woordvoerder van de werknemers in de Commissie van de normen tijdens de Internationale Arbeidsconferentie die deze week van start is gegaan in Genève, onderhandelde ook dat  Cambodja als case besproken wordt. Deze commissie waakt over het respect voor de internationale arbeidsregels.

Cambodja staat hoog op de prioriteitenlijst omwille van de talrijke en flagrante schendingen van arbeidsrechten. In het zopas gepubliceerde rapport over arbeidsrechten van het Internationaal Vakverbond, scoort Cambodja zeer slecht (Cambodja p.13-19).


Wat gebeurt er op het 'Wereldparlement van de arbeid'


Van 28 mei tot 12 jun gaat de 103de conferentie van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO) door in Genève. De IAO is een agentschap van de Verenigde Naties en kan je met wat goede wil het 'wereldparlement van de arbeid' noemen, met vertegenwoordiging van overheden, werkgevers en werknemers vanuit de hele wereld.

Deze conferentie roept landen die arbeidsregels met de voeten treden op het matje. Dit jaar zijn er ook discussies over dwangarbeid, de overgang van informele naar formele economie en werkgelegenheid. Volg de blog van ACV op dewereldmorgen.be


Meer info:


11.be:WSM DOOR:

Deel dit artikel