500 senioren dansen flashmob voor sociale bescherming wereldwijd

Antwerpen, 1 oktober. Op de beats van Waka Waka (this time for Africa) van Shakira dansen meer dan 500 ouderen een flashmob in het Centraal Station in Antwerpen. Als blijk van solidariteit met ouderen overal ter wereld.

Met hun lijndans doen de senioren een oproep voor "leefbaar pensioen en betaalbare zorg voor iedereen, wereldwijd". Een hoogtepunt van de campagne van de seniorenorganisatie OKRA trefpunt 55+ en de ngo Wereldsolidariteit.

Op deze Internationale Dag van de Ouderen wordt ook het partnerschap met een ouderenwerking in Bangladesh in de verf gezet.

Ze komen afgezakt uit alle Vlaamse provincies en Brussel: de 500 hippe dansers van OKRA. Samen met een tienjarig jongetje vragen ze aandacht voor het thema van vergrijzing overal ter wereld.

Vergrijzing neemt toe

In 2050 zijn er wereldwijd twee miljard zestig-plussers. Dat is 1/5de van de wereldbevolking! Eigenlijk is dat goed nieuws. De keerzijde van dit verhaal is dat de situatie van ouderen in heel wat landen op zijn minst zorgwekkend is.

  • In België kampen heel wat ouderen met armoede, leven ze in eenzaamheid of is de zorg die ze nodig hebben, niet betaalbaar. In heel wat andere landen is het nog veel schrijnender.
  • Het aantal oudere bedelaars in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, neemt spectaculair toe.
  • In Burundi leven in de dorpen alleen nog ouderen en jonge kinderen.

48% van de pensioengerechtigden wereldwijd heeft geen pensioen. 46% van de ouderen kampt met ziekte of een fysieke handicap.

Weinig landen hebben een beleid dat rekening houdt met de gevolgen van de vergrijzing. Daarom dansen we vandaag. Om een leefbaar pensioen voor iedereen te realiseren. Om de mensenrechten ook voor ouderen te garanderen. Om de toegang en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te waarborgen.Mieke Peeters, voorzitter van OKRA

Oproep

Met de flashmob en een petitie vragen OKRA en Wereldsolidariteit aan de Belgische overheid om vanuit de ervaring en expertise in ons land met vergrijzing, een trekkersrol te spelen. Ze hebben twee vragen voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Decroo.

  1. Ondersteun en versterk organisaties en bewegingen van ouderen zodat zij zelf initiatieven kunnen nemen om de situatie van ouderen te verbeteren.
  2. Dat België de uitdagingen rond vergrijzing mee opneemt in het ontwikkelingsbeleid.

Bangladesh – België

Aan de andere kant van de wereld, in Bangladesh, wordt de Internationale dag van Ouderen ook gevierd. Een initiatief van gezondheidsorganisatie GK of geneeskunde voor het volk. Met sportactiviteiten met ouderen, een betoging aan het nationaal monument in de hoofdstad Dhaka, een statement gericht aan de Bengaalse overheid, massale medische consultaties van ouderen op kamp enz.

Onze partnerorganisatie GK, een pionier op vlak van betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, wil nu ook de zorg voor ouderen op de agenda zetten. Door in haar eigen werking ouderen een stem te geven. Geïnspireerd door een wederzijdse uitwisseling wil GK -zoals OKRA - een beweging zijn met, voor en door ouderen. De Bengaalse organisatie wil sterk de zelfstandigheid van ouderen bevorderen in de gemeenschap waar ze wonen. Omdat dit goed is voor de gezondheid en de kwaliteit van leven.Andre Kiekens, directeur van Wereldsolidariteit

Of hoe ouderenwerkingen over de grenzen heen elkaar versterken.

Deze actie kadert in de gemeenschappelijke campagne van 11.11.11 en vele andere organisaties rond sociale bescherming voor iedereen.

Deel dit artikel