9 mei: Blije Bloemen voor Moederdag

Schenk moeders een (h)eerlijk boeket!

Naar aanleiding van Moederdag roept de Blije Bloemen campagne samen met de Europese campagne Fair Flowers for Human Rights op om moeders in de blije bloemen te zetten: koop bloemen uit het Zuiden met een label, biologische bloemen of seizoensbloemen van hier.

“Vooral op een dag ter ere van het moederschap zou iedereen eerlijk geproduceerde bloemen moeten kopen” zegt Barbara Janssens van Netwerk Bewust Verbruiken vzw.

Stephanie Lecharlier van FIAN Belgium geeft uitleg: “Bijna 200.000 arbeiders zijn tewerkgesteld in de bloemenindustrie in het Zuiden in landen zoals Kenia, Uganda, Colombia en Ecuador. 70% van de arbeiders zijn vrouwen. Wieden, verzorgen van planten, snoeien en oogsten is vrouwenwerk in de bloemenplantages.”

De leef- en werkomstandigheden van de arbeidsters op deze plantages in de landen rond de evenaar zijn erg precair. Internationaal erkende arbeids- en mensenrechten worden vaak geschonden: ontoereikende lonen, geen rechten op vakbondsoverleg of -lidmaatschap, geen beschermende en veilige kledij, onbetaalde overuren,.... Zwangere vrouwen hebben meer kans op miskramen door het contact met de pesticiden en lijden vaak onder seksuele itimidaties van hun ploegbazen. Veel van deze vrouwen zijn alleenstaande moeders.

“Vrouwelijke arbeidsters betalen een dubbele prijs” zegt Sophie Vessel van FIAN Austria. Zij zijn dikwijls de enige kostwinner voor hun familie. In het hoogseizoen (zoals rond Moederdag) moeten ze vaak 16 uur per dag werken. Na hun werk moeten ze nog voor hun kinderen en het huishouden zorgen. Gertrud Falk van FIAN Germany vult aan: “Door het lage familie-inkomen, moeten veel van de kinderen zelf ook gaan werken om zo hun familie te ondersteunen.“

“Het Flower Label Program (FLP) en het Fair trade label (Max Havelaar) zijn 2 labels die de mensen- en arbeidsrechten in de bloemenindustrie respecteren. Iedereen zou aan zijn of haar bloemist naar deze labels moeten vragen! Zo verbeter je de werk- en leefomstandigheden van moeders die in de plantages werken” zegt Steffi Neuman van Vamos (Duitsland).

“Bloemen moeten vreugde geven, zowel voor moeders in het Noorden als in het Zuiden” bevestigt Marketa Novotna van de Ecumenical Academy Prague (Tsjechië).

Op www.blijebloemen.be vind je een overzicht terug van winkeliers, internetdiensten en warenhuizen waar je momenteel blije bloemen kan kopen. Ook vind je daar de seizoenskalender voor snijbloemen terug. We roepen bloemisten op om gelabelde bloemen in hun aanbod op te nemen en consumenten om ernaar te vragen en deze te kopen.

BRON:
Netwerk Bewust Verbruiken

Deel dit artikel