Aanstelling nieuwe directeur IMF moet op een transparante manier gebeuren.

logo11_klein

Persbericht 19 mei 2011

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, vraagt aan België en de landen van de G20 om zich te houden aan hun afspraak om in de toekomst een open en transparante procedure te hanteren bij de aanstelling van topfuncties bij het IMF en de Wereldbank. Zonder geografische voorwaarden.

Na het onslag van  de directeur van het IMF, Dominique Strauss-Kahn, beginnen de speculaties over zijn opvolging. Verschillende Europese regeringen lieten al verstaan dat ze er op staan dat de opvolger ook uit Europa komt. Ook België verklaarde via zijn minister van Financiën Didier Reynders  dat ?het te verkiezen was om deze functie te behouden in de toekomst.?
Deze voorkeur is nochtans in tegenspraak met de afspraken gemaakt op de G20 in 2009 en die ook door Reynders bevestigd werden tijdens de bijeenkomst van het bestuur van het Muntfonds op
4 oktober 2009. Hij zei toen:  ?We ondersteunen de vraag voor een selectie op basis van ervaringen zonder enige geografische voorkeur?. Hetzelfde standpunt werd aangenomen in het Belgische Parlement tijdens een aangepaste resolutie in de Senaat op 26 april 2007.

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11 zou liever zien dat de traditie waarbij de VS de directeursfunctie van de Wereldbank en Europa die van het IMF krijgt, doorbroken wordt.

Deze topfuncties moeten benoemd worden op basis van bekwaamheid. Ze mogen dus niet vooraf toegewezen worden aan een land of een landenblok. Wij willen dat men zich houdt aan de beloftes gemaakt op de G20 en bevestigd door België. De kandidaat moet bovendien gedragen worden door een meerderheid van alle leden en dus niet door een meerderheid van het stemmenaantal want die worden binnen het IMF verdeeld volgens economisch gewicht. Enkel een open en transparant debat over deze topfuncties kan bijdragen aan een democratisering binnen de internationale financiële instellingen.

11.11.11 tekende vanzelfsprekend ook de open brief van ‘The Bretton Woods Project' waarin deze organisatie oproept selectief en kieskeurig te zijn in de aanstelling van een nieuwe directeur voor het IMF. Belangrijk is dat deze persoon de steun krijgt van een democratische meerderheid van de leden van het IMF en niet enkel de grote spelers op de economische wereldmarkt.

De open brief is te lezen op de site van 'The Bretton Woods Project'

(Het Bretton Woods Project werd in 1995 opgericht door de ‘Development and Environment Group, een netwerk van Britse ngo's, om de sociale impact en de invloed op het milieu van het beleid en de projecten van de wereldbank en het IMF te monitoren.)

 


Voor meer informatie:
Corine Van Kelecom, Coordinator Communicatie 11.11.11  
02 536 11 17 - 0477 31 81 60 ? corine.vankelecom@11.be

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel