Accion Ecologica mag verder aan het werk

Acción Ecológica kreeg officieel bericht dat het Ministerieel Besluit dat de vergunning van de organisatie introk, op haar beurt werd tenietgedaan.

President Correa kondigde aan dat hij in hoogsteigen persoon vastgesteld heeft dat de organisatie wél aan alle legale voorwaarden voldoet. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan, maar als hoogste gezagvoerder drong hij erop aan dat er naar een gepaste, definitieve oplossing  gezocht wordt.   

Onze partnerorganisatie schrijft dit schitterende resultaat helemaal toe aan de indrukwekkende golf van internationale solidariteit die op zeer korte tijd toestroomde.

Vele organisaties uit verschillende uithoeken van de wereld die het bijzondere werk en aura van de activisten van Acción Ecológica kennen, kanaliseerden acties om brieven te schrijven naar de president en zijn minister.

In een mum van tijd werd president Correa dan ook bedolven onder de berichten. De website van Acción Ecológica geeft weer hoe de organisatie steunbetuigingen ontving van honderden personen in binnen-  en buitenland, gemeenschappen, sociale organisaties, parlamentariërs, academici, schrijvers enz... De mooie brieven van Naomi Klein en Adolfo Perez Esquivel zijn erop terug te vinden.

Acción Ecológica houdt er dan ook aan om iedereen die is ingegaan op de solidariteitsoproep, van harte te bedanken. De enorme respons heeft niet alleen de juridische obstakels voor de werking weggehaald, maar heeft ook bewezen dat steeds meer mensen zich in de strijd gooien voor de verdediging van het leven en van de natuur.

Wat was er gebeurd?

De milieuactivisten van Acción Ecológica (partnerorganisatie van Broederlijk Delen en 11.11.11 in Ecuador), kregen een zware slag begin maart, toen de Minister van Gezondheid de vergunning van de organisatie introk.

Acción Ecológica voldeed volgens het ministerie niet aan de legale voorwaarden, en zou de doelstellingen waarvoor ze de vergunning had gekregen, niet nastreven.

De interpretatie van iedereen die de situatie in Ecuador kent, was dat de regering vond dat de organisatie teveel roet in het eten gooit. Ondanks een hele reeks progressieve maatregelen van president Correa en zijn regering, blijft een land als Ecuador immers veel te afhankelijk van de uitverkoop van de natuurlijke rijkdommen.

Naast de traditionele petroleumexport, dacht de regering ook de rode loper uit te gooien voor grootschalige mijnbedrijven. Acción Ecológica had samen met boeren- en inheemse organisaties duidelijk gemaakt dat ze resoluut tegen die nieuwe vorm van exploitatie waren.

Deel dit artikel