Neem deel aan het 12de Asia Europe People's Forum

logo Asia Europe People's Forum 12

Van 29 september tot en met 1 oktober 2018 is 11.11.11 voor de eerste keer hoofdorganisator van het Asia Europe People's Forum (AEFP). Het forum legt een brug tussen Aziatische en Europese ngo's, sociale organisaties en actiegroepen rond een aantal thema's zoals klimaat, sociale bescherming, democratie en mensenrechten. De tweejaarlijkse conferentie vindt plaats in Het Pand in Gent. Geïnteresseerde en actieve burgers zijn van harte welkom.

Asia Europe People's Forum
29 september t.e.m. 1 oktober
Gent

Programma

Voor zowel Europa als Azië zijn de uitdagingen immens: In diverse landen is er de opkomst van populistische politici met autoritaire trekken. De afstand tussen de onderlaag en de top van de samenleving wordt groter, en de principes van solidariteit en herverdeling komen onder druk te staan. De vervuiling neemt met rasse schreden toe, onze gezondheid staat op het spel, onze planeet warmt op en verstikt. Dit zijn maar een paar van de heikele punten die aan bod zullen komen.

Zaterdag 29/9

Twee plenaire panels met diverse Europese en Aziatische sprekers uit onder andere Hongarije, GB, India, Griekenland en Filipijnen en we maken kennis met diverse interessante burgerinitiatieven in Gent.

Zondag 30/9

  • Workshops die diverse problematieken aansnijden zoals palmolie, het vredeproces in Korea, de druk op het middenveld, de impact van mijnbouw, globalisering 2.0,... 
  • In de namiddag beginnen de zes thematische clusters aan hun sessies,
  • Uitreiking stad Gent van de eerste Fair and Ethical Trade City Award door de EU, in de Handelsbeurs.
  • Stand-up comedian Jeron Dewulf zorgt voor een lichtere noot. 

Maandag 1/10

  • De clusters zetten in de voormiddag hun werk verder en formuleren een aantal eisen en aanbevelingen voor een panel van progressieve parlementsleden uit Europa en Azië.
  • We debatteren met hen over de agenda van het AEPF, en vooral hoe het beleid beter kan inspelen op de verzuchtingen van het middenveld.  
  • Daarna leggen we dezelfde agenda ook voor aan een vertegenwoordiger van de European External Action Service (EEAS). 

Kom jij ook?

Doordat 11.11.11 het mee organiseert, krijgt het 12de AEPF een Belgische tint. Want we slaan onze tenten op in Gent en streven naar interactie met het Belgische publiek. Je hoeft helemaal geen Aziëkenner te zijn om het forum bij te wonen. Een gezonde interesse in thema’s zoals klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid, vrede, mensenrechten, rechtvaardige handel, voedselsoevereiniteit en toegang tot hulpbronnen volstaat.

Er zullen zeker Aziatische partners van 11.11.11 en zijn leden aanwezig zijn op het AEPF. Ben je vrijwilliger of schenker van 11.11.11? Dan is dit een uitgelezen moment om deze partners in actie te zien. 

Meer informatie:
www.aepf.info/aepf12

Deel dit artikel

       


Onze partners