Afrika stemt - Dossier

Afrika stemt - Dossier

In de regio van de Grote Meren neemt de verkiezingskoorts toe. In Burundi vinden in 2015 verkiezingen plaats, het jaar daarop zou Congo aan de beurt zijn en in 2017 kleurt men in Rwanda de bolletjes rood.

De presidenten van deze drie landen bevinden zich allen in hun tweede en laatste termijn, althans volgens de huidige grondwetten. Voorstellen tot grondwetsherzieningen en andere wetswijzigingen zijn dan ook legio, met heel wat spanningen tot gevolg.

11.11.11 en haar leden volgen de regio op de voet. Want verkiezingen zijn niet enkel een graadmeter voor respect voor democratische principes, maar kunnen ook de stabiliteit in gevaar brengen en gevolgen hebben voor de ontwikkeling in de betrokken landen.