Afvalwater besproeit wereldwijd een tiende van de oogsten

Niet behandeld afvalwater wordt wereldwijd gebruikt voor de besproeiing van 10% van de oogsten volgens een studie in dit verband. Dit gebruik is heel dikwijls verborgen omdat vele landen dit verbieden. Toch gebruiken veel landbouwers vooral in stedelijke gebieden afvalwater, daar dit gratis water is en overvloedig beschikbaar. Bovendien is dit water rijk aan nitraten en fosfaten, dus een efficiënte bemesting.
In sommige delen van Mexico, Jordanië, Israël en Tunesië wordt het afvalwater behandeld om de microben te verwijderen en het bruikbaar te maken voor irrigatie. Maar in India, China en Pakistan wordt het afvalwater zelden behandeld en staan de oogsten bloot aan microben die risico's voor ziekten opleveren  en aan industrieel giftig afval. De verbruikers verkiezen voedsel dat niet geteeld wordt met onbehandeld afvalwater, maar zijn dikwijls niet op de hoogte van de vervuiling.
De studie dateert van augustus 2004 en stelt dat een verbod niet evident is.
"Men dient toe te geven dat afvalwater een rijke bron is die veel voedsel
produceert. Daarom zouden we beter de landbouwers helpen om het afvalwater
beter te gebruiken," aldus Chris Scott mede-auteur van de studie. Hij is de
directeur voor zuid Azië van het Internationaal Instituut voor het Beheer
van Water (IWMI) één van de drie partners die het memorandum tekenden voor
de ontwikkeling van de Sanering en Landbouw door Afvalwater voor de Vermindering van de Armoede.
De bedoeling van de studie is een integratie van de ontwikkeling van de landbouw door het gebruik van afvalwater op familieniveau.
Het programma is actief in West Afrika en Bangladesh en stelt dat men afvalwater zonder risico's kan behandelen en gebruiken, en dat men dit kan institutionaliseren mits degelijke  gezondheidsvoorwaarden.Om duurzaam te zijn dient men rekening te houden met de dynamische veranderingen van plaatselijke toestanden zoals demografie, economische evolutie en milieuvoorwaarden. Men mag de haalbaarheidsstudies echter niet uit het oog verliezen.

Site Web : [www.irc.nl/page/13348]
Site Web analogue : IWMI - Reuse of Wastewater for Agriculture
[1] Scott, C. ; Faruqui, N.I. and Raschid, L. (eds) (2004). L'utilisation
des eaux usées dans l'agriculture irriguée : faire face aux moyens
d'existence et aux réalités environnementales.

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel