Aldi geeft pamflet aan klanten n.a.v. actie Schone Kleren Campagne

Op woensdagmorgen 10 februari  2010 voerden 6 organisaties (ABVV, ACV, BBTK, LBC, Wereldsolidariteit, FOS-Socialistische Solidariteit) van de Schone Kleren Campagne actie bij Aldi en Lidl in Hasselt, Gent en Roeselare om meer inspanning en transparantie te vragen m.b.t. hun aankoop- en arbeidspraktijken.

De reacties van klanten varieerden van lauw tot zeer positief. Op donderdag 11 februari wordt verder actie gevoerd bij Aldi en Lidl in Leuven.

Zowel Aldi als Lidl hebben een gedragscode ondertekend waarin ze zich engageren voor goede arbeidsomstandigheden bij het maken van hun producten. Over de concrete inspanningen die ze hiervoor doen, is zeer weinig bekend. Maar uit onderzoek in China, Bangladesh en Indonesië is  gebleken dat de arbeidsomstandigheden bij de productie van hun kleding veel te wensen overlaat.

De Schone Kleren Campagne vraagt dat Aldi en Lidl, net als modeketens en sportmerken, het recht op organisatie respecteren, een leefbaar loon betalen, respectvolle aankooppraktijken hanteren en meer informatie verstrekken.

Aldi deelde n.a.v. de actie van de Schone Kleren Campagne pamfletten uit aan de klanten waarin ze uitleggen dat ze deelnemer zijn van BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI is een bedrijfsvereniging die o.a. een gedragscode voor arbeidsomstandigheden in de productieketen ontwikkeld heeft en criteria voor audits. Deelname kan voor bedrijven een nuttige eerste stap zijn maar is zeker niet voldoende.

Verder heeft de Aldi-directie in Hoboken, waar de actie door de slechte weersomstandigheden niet door kon gaan, het personeel geïnformeerd en spreekverbod opgelegd t.a.v. de pers.
Lidl heeft niet gereageerd.

De Schone Kleren Campagne herhaalt de vraag aan Aldi en Lidl om regelmatig – niet alleen n.a.v. acties dus - aan klanten en werknemers informatie te verstrekken m.b.t. de toeleveringsketen en de aankooppraktijken enerzijds en m.b.t. de inspanningen voor goede arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen anderzijds.

Dit houdt, bijvoorbeeld, in dat Lidl en Aldi, net zoals modeketens en sportmerken, hun gedragscode op hun website bekendmaken en een jaarlijks rapport publiceren, niet alleen met feitelijke gegevens over de gedragscode, de monitoring ervan, de uitgevoerde audits en de resultaten, maar ook actieplannen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de effectief uitgevoerde stappen en hun concrete impact.

Meer info : www.schonekleren.be

Deel dit artikel