Alterfin, 10 jaar jong... zoekt nieuwe aandeelhouders !

Alterfin bestaat sinds 16 november 2004 10 jaar ! Tien jaar waarin Alterfin op een actieve en vernieuwende wijze de strijd tegen de kansarmoede heeft aangepakt. Door aan kansarmen figuurlijk, maar vooral heel letterlijk krediet te geven, heeft Alterfin aan vele duizenden boeren en kleine ondernemers – dikwijls voor het eerst – de kans gegeven om een eigen zelfstandige activiteit te ontplooien en daarmee een inkomen te verwerven, waarmee zij de levenskwaliteit voor zichzelf en hun gezin gevoelig hebben kunnen verbeteren.

 


De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot het internationale jaar van het microkrediet. Niets spectaculair zal je misschien denken en wellicht heb je daar gelijk in, maar het geeft wel aan dat op het allerhoogste internationaal niveau erkend wordt dat microkrediet in steeds belangrijker mate een sleutelrol speelt bij de bestrijding van de kansarmoede in de wereld. Door aan kansarmen (letterlijk en figuurlijk) krediet te geven, meestal in de vorm van kortlopende leningen, geven microkredietinstellingen in het Zuiden aan vele duizenden mensen de mogelijkheid om een eigen zelfstandige activiteit op te zetten en uit te bouwen. Belangrijk hierbij is dat de microkredietinstellingen over voldoende financiële middelen dienen te beschikken. En hier durft het schoentje wel eens te wringen, want meestal zijn er meer gegadigden voor een microkrediet dan er financiële middelen voorradig zijn.

En dat is precies wat Alterfin zich tot doel stelt: het ter beschikking stellen van de broodnodige kapitalen aan de microkredietinstellingen uit het Zuiden, zodat deze hun rol als startmotor voor nieuwe, kleinschalige economische activiteiten ten gunste van de plaatselijke bevolking ten volle kunnen spelen. Reeds gedurende 10 jaar ondersteunt Alterfin met belangrijke bedragen microkredietinstellingen. Dit gebeurt zowel met leningen aan, als met deelnemingen in het kapitaal van deze instellingen, waarmee die dan hun klantenbestand en het bedrag van het ter beschikking gestelde microkrediet gevoelig kunnen uitbreiden.

Dit alles is slechts mogelijk geweest omdat in eigen land een hele reeks organisaties en particulieren in die 10 jaren bereid werden gevonden om hun eigen kapitaal ter beschikking te stellen van Alterfin.

Om haar rol als financier voor microkredietinstellingen in het Zuiden te kunnen spelen, dient Alterfin uiteraard eerst zelf over kapitaal te beschikken. Alterfin telt op dit ogenblik (20/12/2004) al ruim 800 aandeelhouders die in totaal eur 4.866.000 in aandelen van Alterfin hebben geïnvesteerd. Dit is zeker een mooi bedrag, maar in het licht van de grote behoefte aan bijkomend kapitaal van de instellingen in het Zuiden kan dit geen eindpunt zijn.

Alterfin wil verder gaan ! Indien Alterfin in de toekomst in het Zuiden haar rol als financier van microkrediet partners en coöperaties verbonden met de eerlijke handel optimaal verder wil blijven spelen, dan is extra kapitaal een absolute noodzaak. Alterfin is daarom op zoek naar bijkomend kapitaal en naar nieuwe mensen die als aandeelhouder van Alterfin een bijdrage willen leveren aan het systeem van microkrediet ten gunste van de kansarmen in het Zuiden, mensen die als aandeelhouder van Alterfin, samen met de grote groep van de bestaande vennoten, krediet wil geven aan de kansarmen in het Zuiden.

Misschien lijkt dit ook wel iets voor u ! Aandeelhouder worden van Alterfin is helemaal niet moeilijk. Een bedrag van eur 62,50 volstaat al om vennoot te worden. En in ieder geval is de komende Nieuwjaarsperiode de ideale gelegenheid om aan te sluiten bij Alterfin....

 Méér info ? Surf op onze website www.alterfin.be

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel