Alterfin: armoedebestrijding met winst

Op zijn 9de algemene vergadering van 27 maart laatsleden kon Alterfin voor het 6de jaar op rij winst voorleggen. Winst is nochtans niet de eerste bedrijfsdoelstelling van Alterfin. Alterfin stelt via leningen en participaties gelden ter beschikking van micro-kredietsinstellingen en van associaties van kleine (fair-trade) boeren in ontwikkelingslanden.

Alterfin is een unieke samenwerking van NGO’s (o.a. 11.11.11, Oxfam Solidariteit, Vredeseilanden), banken (o.a.Triodos, Mercator, Fortis) en meer dan 700 particulieren. Alterfin sloot 2003 af met een krediet- en participatieportefeuille van 4,6 miljoen USD, verdeeld over een 30 tal partners in 14 landen. Deze portefeuille is voornamelijk geconcentreerd in Latijns-Amerika, maar meer en meer wordt er toch ook in Afrika geïnvesteerd. Zo werd in 2003 6% van de portefeuille geïnvesteerd in Marokko. Alterfin is gespecialiseerd in “emerging” organisaties, jonge organisaties die weinig of geen financiële partners hebben. Voor dergelijke partners betekent Alterfin vaak de open deur naar nieuwe financiers. Het imago van degelijkheid dat Alterfin in ontwikkelingslanden heeft opgebouwd, begint ook in Europa door te dringen.

Alterfin heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met organisaties in Frankrijk (SIDI) en Nederland (Cordaid, Novib, Rabo Bank Foundation). In Zwitserland is Alterfin in onderhandeling met een micro-krediet-beleggingsfonds, dat deels door Alterfin zou beheerd worden. Voor de Vlaamse Overheid tenslotte heeft Alterfin een sectorstudie van de micro-financiering in Marokko uitgevoerd. 2004 is het 10de werkingsjaar van Alterfin.

Alterfin wil zijn 10de verjaardag voorbereiden met een verdieping van zijn visie en een verhoging van zijn impact. Een bevraging van de stakeholders van Alterfin moet één en ander voorbereiden. De uiteindelijke doelstelling blijft echter gericht op het realiseren van een bijdrage in de structurele armoedebestrijding via tewerkstelling in ontwikkelingslanden.


COMIXMUL, het verhaal van twaalf ongehuwde moeders

In 1986 verenigden 12 ongehuwde moeders uit de landbouwgemeenschappen van San Pablo en San Juan uit de provincie Siguatepeque, in het zuiden van Honduras zich in een “dorpsbank” (een kleine groep van mensen die spaargeld bijeen brengt om aan elkaar krediet te verstrekken). Bedoeling van de vrouwen was om een alternatief te bieden voor de praktijken van lokale geldschieters, die er niet voor terugschrokken om leningen te verstrekken tegen woekerintresten, variërend tussen 10% en 20%… per dag.

De boeren en kleine ondernemers uit deze achtergebleven gebieden hadden immers toch geen andere keus. Met een startkapitaal van 1.000 dollar bijeengebracht met eigen spaarmiddelen, zetten de 12 vrouwen in kwestie een microkredietprogramma op poten om vrouwen in staat te stellen hun eigen activiteit te ontplooien: de verkoop in Siguatepeque van landbouwproducten. Er werd gestart met kredieten van 25 tot 100 Lempiras (tussen € 1.40 et € 5.50) voor termijnen van 15 dagen tot 1 maand, afhankelijk van het soort activiteit. Beetje bij beetje sloten andere vrouwen bij de groep aan tot dan in 1991 de coöperatieve COMIXMUL werd opgericht met een honderdtal leden.

Tengevolge van inflatie en andere financiële problemen beslisten de vrouwen in 1995 voor het eerst om zelf geld te ontlenen. Dat stelde hen in staat om een gebouw voor vergaderingen en vormingscessies te verwerven, maar ook om andere projecten te starten, zoals een vormingsprogramma voor landbouw en voedselzekerheid (gebaseerd op diversificatie van levensmiddelen), een project voor bosbouw, een ziekteverzekering voor de leden van de groep, alsook culturele activiteiten. Vandaag de dag telt COMIXMUL 10.000 leden, verspreid over 8 gemeenten in Honduras waarvan 70% leeft in landelijk-gebied. De kredieten worden verstrekt ofwel aan individuele personen zelf ofwel aan kredietgroepen van 5 tot 50 leden.

De gefinancierde activiteiten zijn zeer uiteenlopend, gaande van veeteelt tot verkoop van kleren, mar ook horeca-activiteiten, schoenlapperijen en handeltjes in zoetwaren. Alle leden van COMIXMUL dienen zelf een bepaald bedrag te sparen, dat niet alleen dienst doet als onderpand voor het krediet, maar ook als een soort verzekering voor de vrouw in kwestie.

Alterfin financiert COMIXMUL met een lening van 100.000 USD Meer info: www.alterfin.be

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel