Alterfin keert dividend uit van 4% - 1.219 vennoten delen in de winst

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Alterfin cvba die plaats vond op zaterdag 28 maart 2009 heeft beslist om een dividend uit te keren van 4% op de aandelen. Dit is een substantiële verhoging ten opzichte van het dividend van vorig jaar (voor 2007 bedroeg het dividend 2,75%). Dit ligt in lijn met het beleid van Alterfin om de vennoten te vergoeden volgens de hoogte van de inflatie.

2008 was voor Alterfin een uitzonderlijk goed jaar. Met een winst van 548.986 euro haalt de coöperatieve vennootschap het sterkste financieel resultaat ooit. Eind 2008 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Alterfin 8,8 miljoen euro, samengebracht door 1.219 vennoten. Gedurende 2008 is het kapitaal gegroeid met 1,2 miljoen euro (+ 17%). Het kapitaal was op balansdatum voor 74% in handen van particulieren; de rest wordt geïnvesteerd door institutionele aandeelhouders.

Op balansdatum bedroeg de totale portefeuille in beheer 26,8 miljoen euro (of 37,8 miljoen US Dollar). Dit komt overeen met een groei van 11,8 miljoen euro in vergelijking met eind 2007. 72% van de portefeuille wordt geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen (MFI) en 28% in associaties van kleine boeren die hun producten via het fair trade-circuit op de markt brengen. 35% van deze kredieten wordt gefinancierd via het aandelenkapitaal van Alterfin, de overige 65% wordt gefinancierd via gelden van responsAbility Social Investment AG (een Zwitsers beleggingsfonds).      

De coöperatieve vennootschap werd eind 1994 opgericht. De activiteiten zijn vanaf 1998 winstgevend. Sinds 2000 heeft Alterfin op basis van haar resultaten elk jaar een bescheiden doch stijgend dividend uitgekeerd (tussen 1% en 4%). Hiermee bewijst Alterfin dat ze - als sociale investeerder - op een duurzame manier omgaat met het haar toevertrouwde kapitaal. 

“Uit de sociale doelstelling van Alterfin volgt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin haar financieringsactiviteiten ontplooien volgens een gezonde bedrijfseconomische logica. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste aanpak is om mee te werken aan de uitbouw van een financieel netwerk in het Zuiden.”, aldus Hugo Couderé, directeur van Alterfin.

 

EINDE PERSBERICHT


Voor meer informatie contacteert u:
Hugo Couderé, algemeen directeur Alterfin cvba, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, tel. 02 538 58 62, gsm 0485 272 036, www.alterfin.be


De coöperatieve vennootschap Alterfin is het resultaat van een unieke en rijke samenwerking tussen NGO’s (11.11.11, Vredeseilanden, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Netwerk Vlaanderen, ...), banken (Triodos en Fortis) en meer dan 1.100 particuliere aandeelhouders. Dankzij hun participatie verzamelde Alterfin eind 2008 8,8 miljoen euro kapitaal. Voornamelijk door het verlenen van kredieten ondersteunt Alterfin microfinancieringsinstellingen en associaties van boeren die hun producten via het fair trade-circuit op de markt brengen. Meer info op
www.alterfin.be

Deel dit artikel