Alterfin - Nieuwjaarsactie 2009: Doe mee !

alterfin De financiële crisis van de laatste maanden heeft niemand onberoerd gelaten. Het wantrouwen zit er goed in. Niet echt het moment om aan nieuwe investeringen te denken. Of toch? Alterfin biedt u een ethisch, verantwoord alternatief.


De coöperatieve vennootschap Alterfin investeert sinds 1995 in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en verenigingen van fair trade producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
De MFI’s verlenen op hun beurt kleine kredieten (van 50 tot 1.000 euro) aan tienduizenden kleine boeren en ondernemers. Op 5 december 2008 investeert Alterfin 9,0 miljoen euro in 64 partners in het Zuiden dankzij het haar toevertrouwde kapitaal van 8,8 miljoen euro - samengebracht door 1.214 aandeelhouders.

De vraag naar microkredieten blijft stijgen. Meer en meer micro-ondernemers en kleine producenten doen een beroep op zo’n krediet bij een MFI om de ontwikkeling van hun kleinschalige handels- of productieactiviteiten te ondersteunen en te werken aan een betere toekomst.

Daarom is Alterfin blijvend op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Naast het evidente sociale rendement biedt het Alterfin-aandeel ook uitzicht op een interessant financieel rendement. Onze activiteiten zijn sinds 1998 winstgevend en - zonder dat dit enige garantie voor de toekomst inhoudt - Alterfin keerde de voorbije 3 jaren een dividend uit van 1,5%, 1,75% en 2,75% (meestal netto zonder afhouding van roerende voorheffing). Aandelen blijven natuurlijk een risicodragende belegging, maar Alterfin-aandelen zijn niet beursgenoteerd en hun waarde is sinds de oprichting intact gebleven, wat nauwelijks kan gezegd worden van enig aandeel het voorbije jaar op de beurs. Alterfin-aandelen bieden al bij al een hoge mate van financiële zekerheid.

Indien u beslist om vóór 30 januari 2009 aandeelhouder van Alterfin te worden, krijgt u er van ons een (paar) leuk(e) geschenk(en) bovenop!
Alle informatie over onze Nieuwjaarsacie is beschikbaar op www.alterfin.be

Wij kijken er alvast naar uit om u binnenkort als vennoot van Alterfin te begroeten. Prettige feestdagen!

Hugo Couderé
Directeur

Deel dit artikel