Alterfin Nieuwjaarsactie: Het Zuiden heeft u nodig en biedt u interessante investeringsmogelijkheden

Alterfin is op zoek naar personen die willen investeren in het Zuiden om zo

de kleine economische activiteiten van micro-ondernemers en kleine boeren te ondersteunen.

 

 


2005 zit er bijna op en daarmee ook het “Internationaal Jaar van het Micro-Krediet”.  Dank zij deze internationale erkenning werden de inspanningen, om ook de armen toegang te verlenen tot financiële diensten, verveelvoudigd. Dit is ook de missie die Alterfin zich nu reeds 11 jaar stelt, namelijk: fondsen ter beschikking te stellen aan micro-financieringsinstellingen of aan associaties van kleine producenten om hen zo toe te laten de economische activiteiten van micro-ondernemers en kleine boeren te financieren.

 

2005 was voor Alterfin een bijzonder jaar. De kredieten aan onze partners in het Zuiden verdubbelden bijna: van 3,5 miljoen euro op 1 januari van dit jaar naar meer dan 6 miljoen euro op 15 december 2005. Deze uitzonderlijke groei was mogelijk dank zij de investeringen van onze aandeelhouders.

 

Ons kapitaal groeide sterk in 2005, met bijna 780.000 euro netto. De kredietverlening groeide evenwel nog sneller, waardoor voor het eerst in het bestaan van Alterfin het totaal van de uitstaande kredieten aan onze partners ons kapitaal overtreft. Alterfin wil deze groeistrategie verder zetten. Verder groeien kan echter alleen als we daarvoor ook voldoende kapitaal vinden.

 

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze nieuwjaarsactie 2006!  Door aandeelhouder te worden van Alterfin ondersteunt u actief de micro-ondernemers en de kleine boeren(innen) in het Zuiden. Elke nieuwe aandeelhouder wordt dit jaar bovendien verwelkomd met een cadeautje: de prachtige 11.11.11 wereldkalender 2006.

 

Ter herinnering:

Ø     Met het kapitaal, dat opgebouwd wordt door de aandeelhouders (coöperanten), financiert Alterfin een 40tal partners in het Zuiden. Op dit ogenblik telt Alterfin zo’n 900 aandeelhouders die samen een kapitaal van 5.649.375 euro inbrengen (op datum van 15 december 2005).

Ø     Elke particulier kan aandeelhouder worden van Alterfin door ministens 1 aandeel van  62,50 euro te kopen. De aandeelhouder kan stemmen op de algemene vergadering en heeft recht op het jaarlijks dividend. De aandeelhouder kan zich geheel of gedeeltelijk terugtrekken gedurende de eerste zes maanden van het jaar.

Ø      Uw kapitaal wordt direct of indirect gebruikt om een financiering te geven aan micro­kredietinstellingen of groepen van producenten. Met deze financiering kunnen deze organisaties kleine kredieten geven aan hun leden. Met dit kleine krediet kunnen deze mensen hun eigen economische activiteiten financieren en op die manier hun levensstandaard verbeteren. Gemiddeld heeft een kleine boer of kleine ondernemer minimaal zo’n 500 euro nodig. Dit wil concreet zeggen dat u met elke 8 aandelen Alterfin één familie ondersteunt om uit de armoede te geraken.   

Ø      Wie als aandeelhouder van Alterfin bij Triodos Bank spaart op een Noord-Zuid spaarrekening, krijgt een bijkomende basisinterest die kan oplopen tot 0,50%! 

 

Alle details over onze nieuwjaarsactie 2006 vindt u op onze website www.alterfin.be

Onze partners rekenen op u!

 

 

Meer informatie over de activiteiten van Alterfin of over andere financiële producten?

Bekijk onze website: www.alterfin.be of contacteer ons: 02 538.58.62 of info@alterfin.be

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel