Anti-crisisplan brengt geen rust in Chileense vakbeweging

De Chileense regering heeft er 3 miljard euro voor over om de gevolgen van de internationale economische crisis te verzachten, maar de vakbonden in het Zuid-Amerikaanse land blijven zich zorgen maken over massale ontslagen.


De Chileense president Michelle Bachelet kondigde maandagavond (5 januari) 11 maatregelen aan om de crisis te bestrijden. Chili zal onder meer 520 miljoen euro investeren in de verharding van wegen en de renovatie of de bouw van scholen, gezondheidsposten en sportstadions. Ook de huizenbouw zal worden opgedreven. Een en ander moet direct en indirect 100.000 nieuwe banen scheppen.

Voor arm en rijk
Bij het begin van het nieuwe schooljaar in maart krijgen 1,7 miljoen arme gezinnen met kinderen verder een eenmalige uitkering van 40.000 peso (46 euro) per kind. Ook de werkloosheidsverzekering wordt uitgebreid. Belastingplichtigen zullen eventuele terugbetalingen sneller op hun rekening zien verschijnen – een maatregel die dan weer de rijkere Chilenen plezier doet. Ondernemingen moeten dit jaar minder belastingen en administratieve kosten betalen, er komen meer subsidies voor herbebossing in de hoop dat daardoor meer mensen aan het werk kunnen in die sector, en er komt subsidie die de aanwerving van werknemers tussen 18 en 24 jaar goedkoper maakt. Economen dringen er op aan dat de Centrale Bank ook de interestvoet verlaagt om ondernemingen nog meer zuurstof te geven.Een van de meest controversiële aspecten van het plan is de verhoging van het kapitaal van de openbare kopermaatschappij CODELCO met 742 miljoen euro. Dat moet het bedrijf in staat stellen zijn investeringsplannen uit te voeren, ondanks de daling van de koperprijs. Sommige analisten vrezen dat het geld enkel de verliezen van het bedrijf moet compenseren.

Lof van ondernemers
De meeste economen in Chili zijn blij met het forse herstelplan, maar sommigen maken kanttekeningen bij de kost ervan. Die zal het begrotingstekort dit jaar opdrijven tot 2,9 procent van het bruto binnenlands product van Chili. Het herstelplan wordt voor het grootste deel gefinancierd met de reserves die Chili de voorbije jaren kon aanleggen door de hoge koperprijzen. Chili is de grootste koperexporteur ter wereld.Ook veel ondernemers zijn vol lof en in politieke kringen wordt het anticrisisplan goed onthaald. De rechtse oppositiepartijen en de Communistische Partijen vinden wel dat het initiatief lang op zich heeft laten wachten.

Kritiek van vakbonden
Kritische geluiden komen er vooral van de vakbonden en hun denktanks. “Het herstelplan is nodig, maar niet voldoende”, vat Carmen Espinoza samen, de voorzitter van het Programa de Economía del Trabajo (PET). Zij mist maatregelen om de rechten van werknemers extra te beschermen. Arbeiders en bedienden zijn immers bijzonder kwetsbaar in tijden van crisis.De CUT, de grootste vakbond in Chili, zegt dat bedrijven de crisis als een voorwendsel gebruiken om werknemers te ontslaan en flexibelere arbeidsvoorwaarden in te voeren. Twee Chileense supermarktketens zetten bijvoorbeeld al 1400 mensen aan de deur.De vakbonden dreigen met acties als de regering nog morrelt aan een nieuwe wet die vanaf 21 januari sommige werknemers recht zou geven op betere arbeidsvoorwaarden en een gullere financiële regeling. De werkgevers argumenteren dat de maatregel te veel zal kosten gelet op de crisis.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel