Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD)

APMDD is een regionale vereniging van volksorganisaties, coalities, ngo’s en netwerken. Ze speelt een belangrijke rol in het versterken van sociale bewegingen die werken rond een klimaatvriendelijk en duurzaam energiebeleid, maar ook gender en eerlijke belastingen.

Wat betreft klimaatrechtvaardigheid speelt APMDD een belangrijke coördinerende rol binnen de Global Campaign to Demand Climate Justice. Dit netwerk wil dat de industrielanden hun historische verantwoordelijkheid in de klimaatverandering uitdrukkelijker erkennen en compenseren in diepgaandere toezeggingen.

Resultaat

APMDD heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe mondiaal klimaatfonds, het Green Climate Fund. Dat fonds wil tegemoetkomen aan de financiële behoeften van kwetsbare ontwikkelingslanden. De coördinator van APMDD zit als vertegenwoordiger van de ngo’s mee aan de bestuurstafel van het GCF. De klimaatbeweging blijft op zijn hoede want het is moeilijk om het fonds op structurele wijze te spijzen en uitkijken naar de rol van de privésector bij de toekenning van de fondsen.