Asielmagistraat fluit Vreemdelingenzaken terug in Dublinzaak met Griekenland

GriekenlandIn haar uitspraak van 10 april schort de asielrechter de overdracht van een Iraakse asielzoeker naar Griekenland op omdat Griekenland niet garandeert dat het de asielaanvraag van de Irakees grondig zal onderzoeken. Hiermee gaat de rechter in tegen de Belgische beslissing om asielzoekers op grond van de Dublin II-verordening te blijven terugsturen naar Griekenland.

De Griekse behandeling van asielzoekers ligt al langer onder vuur. Vele vluchtelingen riskeren niet beschermd te worden omdat ze geen toegang te krijgen tot de procedure of omdat het asielonderzoek niet grondig gebeurd. Het erkenningspercentage ligt in Griekenland ook veel lager dan in andere lidstaten. Intussen heeft de Europese Commissie het Hof van Justitie gevraagd de Griekse zaak te onderzoeken. Sommige lidstaten beslisten al om asielzoekers niet langer naar Griekenland terug te sturen. België houdt voorlopig vast aan het ‘interstatelijk vertrouwen’ en draagt asielzoekers wel nog over. Ook de Belgische asielrechtspraak oordeelde meestal in die zin. Met het jongste arrest van 10 april lijkt hier verandering in te komen.

De zaak gaat over een Iraakse asielzoeker die getuigt dat hij van Griekenland geen toegang kreeg tot de asielprocedure. Dezelfde dag nog zou hij teruggestuurd zijn naar Turkije. Daarna vlucht de man naar ons land waar hij opnieuw om asiel vraagt. Omdat Griekenland als eerste asielland bevoegd blijft vraagt Vreemdelingenzaken aan Griekenland de overname van de Irakees. Opvallend is dat Vreemdelingenzaken in datzelfde verzoek Griekenland om uitdrukkelijke garanties vraagt voor een effectieve behandeling van de asielaanvraag. Het verzoek van Vreemdelingenzaken blijft onbeantwoord. Vreemdelingenzaken beslist dan maar de Irakees – ook zonder garanties - over te dragen aan Griekenland terwijl ze wettelijk ook zelf de asielaanvraag kunnen behandelen. De zaak komt in uiterste hoogdringendheid voor de asielrechter die – vooral bij gebrek aan garanties van Griekenland- de overdracht opschort.

Intussen is de Irakees opnieuw uitgenodigd door de Vreemdelingzaken. Het is nu afwachten wat Vreemdelingenzaken zal doen; zelf de asielaanvraag behandelen of opnieuw garanties vragen aan Griekenland.

Lees hier het arrest van 10 april 2008.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunde deze procedure.

Lees meer: VN-Vluchtelingenorganisatie vraagt uitdrukkelijk om asielzoekers niet langer terug te sturen naar Griekenland

Deel dit artikel