Bahama’s Leaks bevestigt eerder onderzoek 11.11.11

offshore-beach-money

Volgens De Tijd, Knack en Le Soir kunnen 116 offshorebedrijven op de Bahama's gelinkt worden aan meer dan 90 Belgische rechtspersonen. Dat blijkt uit de Bahama's Leaks, een nieuw wereldwijd gegevenslek, dat door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten werd uitgebracht. Eén van die Belgische rechtspersonen is BIO of de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

In 2012 al publiceerde 11.11.11 een uitgebreid onderzoeksrapport over de Belgische ontwikkelingsbank. In dat dossier onthulde 11.11.11 dat een flink deel van de investeringen van BIO verloopt via tussenstructuren in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden, Guernsey of de Bahama's. Het ging op dat moment over meer dan 110 miljoen euro dat op die manier werd geïnvesteerd.

Regeringsinitiatief na rapport 11.11.11

Het rapport van 11.11.11 was de aanleiding voor een uitgebreide officiële evaluatie en een nieuwe wet die de kaders voor de ontwikkelingsbank uitzet.

Volgens die wet mag BIO niet langer investeren in bedrijven gevestigd in landen met een uitzonderlijk "lage belasting" (minder dan 10%) of landen die de internationale regels rond transparantie onvoldoende respecteren. Daarnaast werden voorzorgsmaatregelen genomen om onrechtmatig doorschuiven van winsten naar belastingparadijzen ('transfer pricing') door begunstigde bedrijven tegen te gaan.

Dat heeft er voor gezorgd dat investeringen via de Kaaimaneilanden of de Bahama's niet langer mogelijk zijn, maar wel nog via Mauritius bijvoorbeeld. Ondertussen heeft BIO aangekondigd zich geleidelijk terug te trekken uit fondsen zoals het vernoemde CaseIF fonds op de Bahama's.

Aanpassing of versoepeling?

In de zomer van dit jaar werd de BIO-wet op initiatief van minister De Croo licht aangepast.

Eén van de doelstellingen van die herziening was het verbod van BIO om via belastingparadijzen te investeren te 'verduidelijken'. Dat verbod blijft overeind, maar de wet voorziet wel in een versoepeling. Het verbod zou enkel gelden voor landen die gedurende minder dan 5 jaar voorkomen op een lijst van de OESO van landen die onvoldoende meewerken inzake transparantie. Die voorwaarde lijkt op het lijf geschreven van landen als Luxemburg waarlangs heel wat investeringen passeren en dat tussen november 2013 en oktober 2015 op een 'zwarte' OESO-lijst stond.

Het is een goede zaak dat de kern van het verbod overeind blijft, maar hier lijkt de 'verduidelijking' wel sterk op een 'versoepeling'

Jan Van de Poel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels