Begroting - Besparing op ontwikkelingssamenwerking 6 keer hoger dan aangegeven

logo11_klein
Woensdag 16 november

Niet 100 miljoen, maar 600 miljoen. Dat is de werkelijke besparing op het budget ontwikkelingssamenwerking, zoals aangekondigd in de voorstellen van de onderhandelaars. 11.11.11, de koepel van ontwikkelings-ngo's vraagt, nu de 'echte' begrotingsbespreking begint, een correcte weergave van de feiten. "Zowel België als Europa hebben sluitende afspraken gemaakt over het budget ontwikkelingssamenwerking. Het is niet omdat er afgeweken wordt van gemaakte afspraken, dat je dat niet moet zien in de cijfers", aldus algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe. De koepel vraagt ook duidelijkheid over het perspectief van het budget. "Als we vandaag het afgesproken groeipad niet aanhouden, wat willen de onderhandelaars dan wel?"

0,7% van het BNI, dat is sinds 2010 de wettelijk vastgelegde doelstelling voor het budget ontwikkelingssamenwerking. Vertaald naar de groeiprognose voor 2012 zou dit ongeveer 2,6 miljard zijn dat ingeschreven moet worden op de begroting. Dat bedrag - en dus afgesproken percentage - haalt het voorstel niet. Maar, er is ook geen sprake van de wettelijk vastgelegde norm. In de voorstellen die nu voorliggen zou het te besparen bedrag neerkomen op 100 à 115 miljoen euro, zo lezen we in de media. Pas je de groeinorm echter toe, dan zou het verschil 600 miljoen bedragen.

"Natuurlijk verlopen de gesprekken in erg moeilijke omstandigheden, en daar hebben we begrip voor. Wat we niet verstaan is dat voor het budget ontwikkelingssamenwerking de 0,7%-norm als referentie lijkt weg te vallen ", aldus algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. "Als dat voor de lagere groeinorm voor de gezondheidszorgen kan, waarom dan niet voor ons budget? Wij betreuren ten zeerste dat de onderhandelaars beslissen af te wijken van de vastgelegde norm. In de praktijk betekent dit dat ze de wet niet toepassen én dat er opnieuw een zeer reële besparing voor de armsten in deze wereld aankomt. Want ondanks wat er gezegd wordt: dit is wel degelijk een besparing."

"We vechten al jaren voor de 0,7 met als gevolg dat hierover zowel in België (sinds 2010) als in Europa (vanaf 2015) wettelijke afspraken gemaakt zijn. Die afspraken vinden we niet terug in de voorstellen. Het groeipad wordt zondermeer verlaten. Dat kan voor ons niet. In de afspraken moet het perspectief op de 0,7 duidelijk gemaakt worden", aldus nog Vanden Berghe.Meer info: Contacteer Hendrik Van Poele

Deel dit artikel