Beleidsnota Internationale Ontwikkeling

alexander-de-croo-parlement

De beleidsnota van minister De Croo werd op 18 november voorgesteld in de commissie Buitenlandse Betrekkingen. 11.11.11 nam de beleidsnota door en maakte een analyse. Op twee december komt de beleidsnota opnieuw aan bod in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen.

Mondiale uitdagingen

De beleidsnota gaat verder op de lijnen die werden uitgezet het afgelopen jaar: een sterke focus op de minst ontwikkelde en fragiele landen, een sterkere rol voor andere actoren binnen ontwikkelingssamenwerking (in het bijzonder de private sector), het belang van mensenrechten en een ontwikkelingssamenwerking die fit for purpose is.

De beleidsnota heet opvallend 'Internationale Ontwikkeling'. De minister wil hiermee meer nadruk leggen op het feit dat de Noord-Zuid tegenstelling achterhaald is. Ook 11.11.11 is er van overtuigd dat er zich een mondiale agenda aanbiedt. Armoedebestrijding kan niet los gezien worden van fiscaliteit, ongelijkheid, klimaatverandering, handelsrelaties, ... Dit een politieke realiteit maken blijft een uitdaging die meer aandacht verdient.

De naamsverandering in de beleidsnota zou de belofte kunnen inhouden om ontwikkelingssamenwerking in een breder beleid te plaatsen dat coherent is met de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt echter te weinig.

Economische groei en ongelijkheid

Handel en een sterke private sector zijn voor de minister de belangrijkste motoren van economische groei en tewerkstelling.

Groei alleen is volgens 11.11.11 niet genoeg. Zo is er is wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat samenlevingen met beperkte ongelijkheid beter presteren op indicatoren van menselijke ontwikkeling. Toch komt ongelijkheid niet voor in de beleidsnota van de minister. Hetzelfde zien we met Sociale Bescherming. Vreemd, gezien de wens van de minister om met de Belgische ontwikkelingssamenwerking meer in te zetten op het gewijzigde ontwikkelingsparadigma. Vreemd ook gezien de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) veel meer rekening houden met de problemen die te grote ongelijkheid veroorzaken en waarin expliciete doelstellingen opgenomen zijn voor herverdeling, sociale rechten en sociale bescherming. Het is niet toevallig dat sociale bescherming in drie verschillende targets van de SDG’s is opgenomen als hefboom om de betreffende ontwikkelingsdoelen te bereiken. De minister mag hier niet aan voorbij gaan.

Cijfers

We lezen in de beleidsnota dat de cijferdiscussie de inhoudelijke discussie niet mag verdringen. 11.11.11 is hier meer dan van overtuigd. Toch kan het omgekeerde evenmin.De 0.7% blijft de noodzakelijke en enige publieke financiële stroom die internationale solidariteit vorm geeft.

Hulp kan goede resultaten voorleggen. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk materiaal. Zo stelt Roger Riddell vast dat hulp over het algemeen goede resultaten kan voorleggen op vlak van overdracht van vaardigheden, dienstverlening, welzijn, onderwijs en gezondheidszorg.

Ook op het internationale toneel werd de 0,7% afgelopen jaar herbevestigd. Zowel op de internationale financieringstop in Addis als binnen het nieuwe ontwikkelingskader (SDG’s) wordt het belang van de 0.7% in de verf gezet. Wil de minister een verschil maken, zal dit ook financieel moeten zijn.

Partnerlanden

Hoewel de beslissing om weg te trekken uit zes partnerlanden al van mei 2015 dateert, ligt er nog geen plan op tafel hoe de minister in deze landen aansluiting zal zoeken met andere samenwerkingsvormen in de geest van de SDG-agenda. Ook de samenwerking met fragiele staten lijkt voorlopige eerder reactief.

De beleidsnota geeft nog geen antwoord op de vraag hoe een more-for-more beleid vorm krijgt in de Belgische samenwerking. Maar ook op Belgische bodem is het nog niet duidelijk hoe de hervorming van bijvoorbeeld het Belgische uitvoeringagentschap (BTC) er moet gaan uitzien en hoe dat dit proces vorm zal krijgen.

Indien u graag de uitgebreide analyse van 11.11.11 ontvangt, contacteer dan Wiske.jult@11.be

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en gender

Deel dit artikel