België maakt 31,6 miljoen dollar vrij voor adaptatieprogramma's

adaptatieOp 20 juni 2013 ontving de raad van het Least Developed Countries Fund (LDCF) en het Special Climate Change Fund (SCCF) 198 miljoen dollar voor aanpassingsprogramma's tegen de klimaatverandering. Hierdoor bedragen
 de totale internationale investeringen in adaptatieprogramma's meer dan 1 miljard dollar.42 bis
Dit nieuw engagement van België, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten benadrukt de internationale steun voor aanpassingsstrategieën in de minst ontwikkelde landen (MOL) en in klimaatgevoelige landen.

Naoko Ishii ? CEO en voorzitter van de Global Environment Facility, dat de LDCF/SCCF fondsen beheert ? stelt dat we momenteel gigantische economische kosten maken als gevolg van niet-duurzame praktijken. "Wereldwijd wordt duidelijk dat er dringend nood is aan gecoördineerde acties met betrekking tot mitigatie (reductie van de uitstoot van broeikasgassen, nvdr), adaptatie (aanpassing aan een veranderend klimaat, nvdr) en paraatheid."

Met de aanpassingsprogramma's krijgen gemeenschappen, landen en regio's middelen om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Die gevolgen uiten zich onder meer in waterschaarste, stijging van het zeeniveau en overstromingen.

Door enerzijds hun relatief kleine economie en daardoor kleine CO?-uitstoot en anderzijds de kwetsbaarheid van regio's zoals Sub-Sahara Afrika voor extreme droogte, stelden de MOL aanpassing tegen klimaatverandering als topprioriteit. Beide fondsen helpen voedselzekerheid garanderen, naast toegang tot irrigatie en drinkbaar water, volksgezondheid, risicobeheer en voorkomen van rampen in een veranderend klimaat.

De bijdrages van de landen zoals aangekondigd op de LDCF/SCCF-raad (in dollar) zijn:
  • België: 15.8 miljoen dollar voor LDCF | 15.8 miljoen dollar voor SCCF
  • Duitsland: 66 miljoen dollar voor LDCF | 39.6 miljoen dollar voor SCCF
  • Noorwegen: 3.7 miljoen dollar voor LDCF | 2.5 miljoen dollar voor SCCF
  • Zwitserland: 1.1 miljoen dollar voor LDCF | 1.3 miljoen dollar voor SCCF
  • Verenigde Staten: 25 miljoen dollar voor LDCF | 10 miljoen dollar voor SCCF

De Global Environment Facility (GEF) is de grootste publieke financierder van projecten om wereldwijd het milieu te verbeteren.

Bron: GEF en Diplomatie Belgium

PROTOS juicht enerzijds dit Belgisch engagement toe, maar pleit anderzijds toch, samen met andere leden van het platform Klimaatrechtvaardigheid, dat alle adaptatiefondsen voortaan zouden gestort worden in het Kopenhagen Green Climate Fund (*). Een centraal beheer door het GCF kan alleen maar de efficiëntie, effectiviteit en transparantie ten goede komen.

(*) Onderdeel van het Kopenhagen akkoord op de 15e Conference of the Parties (COP), en officieel opgericht op de 16e COP in Cancún (Mexico). 
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel