België moet zich kritischer opstellen in verband met Afghanistan

Tijdens zijn bezoek in Washington stelde minister van Defensie Pieter De Crem “dat België opnieuw een betrouwbare partner wil zijn van de Verenigde Staten”. De Crem krijgt dan ook alle lof toegezwaaid van de regering Bush.

Zoals bekend heeft België zicht ertoe verbonden om 4 F-16’s te ontplooien in een van de meest woelige provincies van Afghanistan. In Washington vertelde onze minister van Defensie aan zijn ambtsgenoot dat hij ook de Nederlandse ‘Rules of Engagement’ wil overnemen. Dat houdt concreet in dat ook Amerikaanse soldaten die niet deel uitmaken van de NAVO-missie in Afghanistan, maar wel voor de VS-operatie Enduring Freedom vechten, gewapend luchtsteun kunnen krijgen van de Belgische F-16’s.

Bij het uitbreken van de oorlog in Afghanistan betoogde de vredesbeweging tegen de bombardementen op dit door geweld geteisterde land, omdat het een verkeerd en contraproductief antwoord was op de aanslagen van 9/11. Zeven jaar later is het conflict zwaar geëscaleerd. Zelfs hoge officieren en politici stellen dat de Taliban politiek, maar ook militair terrein veroveren. Ze uiten hun twijfels of deze oorlog wel te winnen valt. Het is veelbetekenend dat de voormalige Amerikaanse opperbevelhebber in Afghanistan, McNeill, onlangs bij zijn aftreden stelde dat er maar liefst 400.000 militairen nodig zijn om de problemen de baas te kunnen. Vorig jaar vielen er naar schatting meer dan 6.500 dodelijke slachtoffers, het hoogste aantal sinds het begin van de invasie in 2001(1). 600 van hen zijn burgerslachtoffers veroorzaakt door het optreden van internationale en Afghaanse troepen.(2) Het indirecte resultaat van de conflicten in Irak en Afghanistan is dat de bewapeningsuitgaven wereldwijd een recordhoogte hebben bereikt en middelen voor duurzame ontwikkeling wegdraineren.

Tijdens het bezoek van De Crem aan de VS heeft België zich als een slaafse volgeling opgesteld. De vredesbeweging ziet liever een Belgische regering die in staat is zich blijvend kritisch op te stellen wanneer partners geen of weinig respect blijken te tonen voor het internationaal recht. De Crem had zijn partner in Washington ook moeten wijzen op de verplichtingen die voortvloeien uit het Handvest van de Verenigde Naties dat stelt dat alle leden “zich onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.” (art 2 lid 4).

De vredesbeweging en een aantal derdewereldorganisaties zijn een aantal maanden terug een petitie gestart om zich tegen dergelijk gevechtsmissies te verzetten.(3) Volgens de initiatiefnemers van de petitie is de grond van de zaak “dat deze oorlog volledig door de VS wordt gedirigeerd, terwijl de NAVO er vooral een test in ziet voor toekomstige interventies.” De petitie vraagt onder meer een grondig parlementair debat en daarbij ook de stem van diverse maatschappelijke actoren te horen. Tegen 7 oktober willen de organisaties achter de petitie duizenden handtekeningen verzamelen om onze regering er op te wijzen dat het roer in Afghanistan moet worden omgegooid.

Hierna alle eisen van de petitie:

- geen Belgische F-16’s in Afghanistan in te zetten
- het Belgisch engagement in de NAVO-missie niet uit te breiden
- een geloofwaardige exit-strategie op korte termijn te ondersteunen
- de Belgische bijdrage tot welzijn, stabiliteit en veiligheid in Afghanistan langs niet-militaire manier te heroriënteren
- dit debat ten gronde te voeren in het parlement en daarin ook de stem van diverse maatschappelijke actoren te horen

Namens: Intal, LEF, StopUsa, UCOS, Vrede vzw, Vredesactie

Noten

(1)    AP-persbericht, 1 januari 2008

(2)    Afghanistan: Development and Human Priorities. Oxfam, Januari 2008

(3)     De petitie is een initiatief van 11.11.11 – koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging, Intal, Oxfam Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, StopUsa, UCOS, Vrede vzw, Vredesactie. De Petitie staat online op http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=104014

Deel dit artikel