België wil Nederland en Luxemburg aan tafel bij Tobintaks – Reactie 11.11.11

De Financiële Transactietaks (FTT) oftewel Tobintaks, staat deze week opnieuw op de Europese agenda. In de marge van een Eurogroep-bijeenkomst buigen de ministers van Financiën van 10 lidstaten zich morgen opnieuw over het dossier. In aanloop hiernaar blijkt nogmaals dat er weinig in huis komt van de beloofde constructieve houding van België.

Terug naar af, in strijd met regeerakkoord

Volgens een bericht in De Standaard (25/1) trekt de Belgische regering morgen naar de onderhandelingstafel met een extra eis. Plots is de groep van 10 lidstaten, een formatie die al bijna 3 jaar vastligt, te klein en wil België dat meer landen meedoen.

België blijft constructief meewerken aan de geleidelijke invoering van een financiële transactietaks onder het regime van versterkte samenwerking.Regeerakkoord Michel I

Nu eisen dat Nederland en Luxemburg meedoen, legt een bom onder het politieke traject dat tot vandaag is afgelegd. Bovendien strookt dat niet met het regeerakkoord. Dat laat immers weinig ruimte voor interpretatie over de formule met 10 landen: "België blijft constructief meewerken aan de geleidelijke invoering van een financiële transactietaks onder het regime van versterkte samenwerking." Het lijkt dan ook niet meer dan een zoveelste excuus waarmee de bevoegde minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn tegenkanting aanhoudt.

Waar blijft die constructieve houding?

Begin december liet premier Charles Michel er nochtans geen twijfel over bestaan in de kamer van volksvertegenwoordigers. "Ik bevestig dat wij een constructieve aanpak zullen steunen in het onderhandelingsproces op Europees niveau, met tien landen".

11.11.11 roep de regering op om woord te houden en proactief mee te werken aan een optimaal ontwerp voor de taks

11.11.11 roep de regering op om woord te houden en proactief mee te werken aan een optimaal ontwerp voor de taks. Ook Eurocommissaris Moscovici "rekent op de blijvende steun van de Belgische regering". Doet ze dat niet, dan mist de regering een unieke kans om het financieel systeem stabieler te maken in functie van de reële economie en broodnodige middelen te verzamelen.

Dat men in de post-Brexit context zou willen inzetten op de aantrekkelijkheid van Brussel als financieel centrum is relevant, maar mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. Bovendien haasten Frankfurt of Parijs als prominente financiële centra zich toch ook niet om de FTT te laten vallen?

Oplossingen uitwerken maar oppassen voor uitholling

In het kader van de versterkte samenwerking is nog steeds voldoende ruimte om een aantal technische bedenkingen uit te klaren, zoals de potentiële impact op pensioenspaarders. Het cijfer waarmee de belangenvereniging van pensioenfondsen nu zwaait – een jaarlijkse kostprijs van 20 miljoen euro voor de Belgische pensioenfondsen - lijkt erg onwaarschijnlijk als je weet dat de meeste transacties met betrekking tot pensioenfondsen reeds vrijgesteld zijn en de totale FTT-opbrengst uit pensioenfondsen in de 10 landen actueel geraamd wordt op 99 miljoen euro. Er is dus onderhandelingsmarge om oplossingen uit te werken, tenminste als België zich constructief opstelt.

Daarbij moet men evenwel waakzaam zijn voor verdere uitholling van de nu reeds betrekkelijk magere taks (amper 0,1% op aandelen en obligaties, 0,01% op derivaten). In het verleden werden ook al andere vrijstellingen van de taks beslist, bijvoorbeeld voor bijzondere derivaten die banken verhandelen in het kader van hun liquiditeitsbeheer (repo's). Willen we vermijden dat de FTT uiteindelijk niet meer dan een symbooltaks is, hebben we er alle belang bij nu knopen door te hakken een daadkracht te tonen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels