Belgisch klimaatbeleid onder de loep in Marrakesh

Peter Wittoeck,  het hoofd van de Belgische delegatie in Marrakesh

Net als anderhalf jaar geleden moest België vandaag  (12 november) haar klimaatbeleid voorstellen aan de VN en kregen andere landen de kans om daar vragen over te stellen. Een twijfelachtige eer weggelegd voor het hoofd van de Belgische delegatie hier in Marrakesh. Ook van de regionale administraties waren er vertegenwoordigers aanwezig.

Jammer dat niet de mensen die het beleid uittekenen het moeten komen uitleggen. Jammer ook, dat enkel landen vragen mogen stellen. Mijn ngo-collega's en ik zaten op het tipje van onze stoel.

Geen coherent beleid

Wat België voorstelde was immers niet rooskleurig. Zowel onze uitstootdoelstellingen voor 2020 als die voor 2030 behalen wordt moeilijk (zie grafiek).

Voor 2020 past België nog creatieve boekhouding toe om de doelstellingen voor de uitstoot van CO2 te behalen. Voor de periode 2013-2020 is er een totaaldoelstelling, een budget zeg maar. Door een afname van de CO2-uitstoot aan het begin van de periode, een gevolg van de economische crisis en dus niet van klimaatinspanningen, bouwde België een soort van 'overschot' op. Over de hele periode 2013-2020 kan België dus technisch gezien haar doelstelling halen. Dat klopt natuurlijk alleen op papier. In de praktijk daalt de uitstoot niet snel genoeg. Daarmee maakt België het zichzelf ook moeilijk in de toekomst, want uiteindelijk moet onze CO2-uitstoot toch stevig omlaag.

Trends and targets

Klik op de afbeelding voor een grotere versie Klik op de afbeelding voor een grotere versie © UNFCCC SBI 45 Multilateral Assessment Belgium Klik hier voor de volledige presentatie

Voor 2030 moet België waarschijnlijk – de lidstaten moeten nog akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie - haar uitstoot met 35% verminderen tov. 1990.

Minister Marghem gaf zelf vorige week in De Kamer aan dat dat moeilijk zal worden.

Niet omdat de Belgische doelstelling ambitieus is, want dat is ze niet. De Europese doelstelling is immers om de uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. En zelfs dat is onvoldoende om de temperatuurdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen. Wel omdat België geen coherent beleid voert. Zo zagen we in de presentatie dat de uitstoot van transport in België een enorm probleem is: die blijft maar stijgen.

Ondertussen investeert België jaarlijks miljarden in het promoten van overtollig éénpersoonsvervoer in de vorm van bedrijfswagens en wordt er bespaard op openbaar vervoer. De logica is ver te zoeken.

Niet raak geschoten

Heel wat voer voor kritische vragen, dus. Die bleven helaas uit.

China en Brazilië dienden op voorhand enkele vragen in, bijvoorbeeld over de intra-Belgische verdeling van de 2020-doelstellingen die bij de vorige multilateral assessment nog niet rond was. Die is nu wel af, en dat werd ook zo voorgesteld (zie afbeelding). Niet simpel om de Belgische situatie uitgelegd te krijgen, evenals alle verschillende regionale plannen op tafel. Er volgde nog wat vragen ter verduidelijking over hoe wij dat dan allemaal doen in een land waar het klimaatbeleid verspreid zit over vier niveaus. Maar echt raak werd er deze keer niet geschoten.

National Burden Sharing 2013-220

BE-burden-sharing-2013-2020 Klik op de afbeelding voor een grotere versie © UNFCCC SBI 45 Multilateral Assessment Belgium Klik hier voor de volledige presentatie

Vragen die wij graag beantwoord hadden gezien?

Wanneer er eindelijk een Nationaal Klimaatplan komt, bijvoorbeeld. Een plan dat de verschillende beleidsniveaus samenbrengt en een coherente visie uitdraagt. Een plan dat bovendien beloofd was voor de periode 2013-2020.

Ook belangrijk: wat gaat België doen aan haar transportprobleem? Houden onze beleidsmakers vast aan status quo of kiezen ze, in het licht van Parijs, voor propere alternatieven om het file-, luchtkwaliteits- en klimaatprobleem in één adem aan te pakken?

And last but not least: hoe zal België er voor zorgen dat de verdeling van de 2030-doelstellingen geen zeven jaar aansleept, zoals die van 2020. Ik vermoed immers dat onze klimaatadministraties geen zin hebben om de komende zeven multilateral assessments aan de wereld uit te leggen hoe België bekvecht over percentjes in plaats van het klimaatprobleem serieus te nemen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Meer

 

Verslag uit Marrakesh

lien-marrakesh-220

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels