Belgische ontwikkelingsbank beste leerling op vlak van belastingparadijzen

belastingparadijs eurodad rapport 2014

Uit een rapport dat vandaag (4/11/2014) wordt gelanceerd door het Europese ngo-netwerk Eurodad blijkt dat nog steeds miljarden euro's bedoeld voor projecten in ontwikkelingslanden worden besteed via notoire belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden of Mauritius.

 
Het rapport onderzoekt de investeringspraktijken van een aantal Europese en multilaterale ontwikkelingsbanken, zoals de Europese Investeringsbank (EIB) en de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank. Een aanzienlijk deel van de middelen wordt nog steeds geïnvesteerd via fondsen gevestigd op 'belastingparadijzen' waar bedrijven weinig tot geen belastingen betalen en genieten van een laks regime inzake transparantie.

Zo investeerde IFC tussen 2009 en 2013 1,7 miljard euro via financiële intermediairs gevestigd in de meest notoire belastingparadijzen uit de top 20 van landen op basis van Financial Secrecy Index. De Europese Investeringsbank geeft zelfs geen gegevens vrij over de locatie van de begunstigde fondsen, blijkt uit het onderzoek.

Ontwikkelingslanden verliezen elk jaar miljarden euro's als gevolg van belastingontwijking en -ontduiking door bedrijven. 

Dat ontwikkelingsbanken met een mandaat om ontwikkeling te promoten en armoede te bestrijden van dergelijke structuren gebruik maken, vindt 11.11.11 op z'n minst inconsequent.

Grondige hervorming in België

Het onderzoek bevestigt de bevindingen van 11.11.11 uit 2012 in het kader van haar onderzoek naar de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).  Toen bleek dat BIO bijna 111 miljoen euro investeerde via fondsen op belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en Mauritius.

Dat onderzoek vormde de aanleiding voor een grondige hervorming. Vandaag mag BIO niet langer investeren in bedrijven gevestigd in landen met een uitzonderlijk lage belasting (minder dan 10%) of landen die de internationale regels rond transparantie onvoldoende respecteren. Bovendien werden voorzorgsmaatregelen voorzien om onrechtmatig doorschuiven van winsten naar belastingparadijzen ('transfer pricing') tegen te gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat investeringen in de Kaaimaneilanden niet meer mogelijk zijn, maar nog wel via Mauritius bijvoorbeeld.

 

België gaat verder


Uit het nieuwe rapport blijkt dat BIO hiermee verder gaat dan leidende ontwikkelingsbanken zoals EIB (European Investment Bank) en het IFC (International Finance Corporation) van de Wereldbank. Daarmee profileert België zich als een voortrekker op dit vlak.

Eerder vond 11.11.11 die hervorming al een stap in de goede richting maar dat betekent niet dat het werk af is. Ontwikkelingslanden verliezen elk jaar miljarden euro's als gevolg van belastingontwijking en -ontduiking door bedrijven. Dat ontwikkelingsbanken met een mandaat om ontwikkeling te promoten en armoede te bestrijden van dergelijke structureen gebruik maken, vindt 11.11.11 op z'n minst inconsequent. Op die manier legitimeren ze een industrie die bijzonder schadelijk is voor ontwikkelingslanden.

 

Bijkomende maatregelen


Samen met andere ngo's vragen we dan ook dat ontwikkelingsbanken niet langer investeren in bedrijven gevestigd op belastingparadijzen. Bovendien moeten investeringen in alle transparantie gebeuren. Het gaat tenslotte om publieke instellingen die deel uitmaken van de ontwikkelingssamenwerking.

Concreet betekent dit dat begunstigde ondernemingen hun uiteindelijke begunstigde eigenaars bekend maken en financiële informatie verstrekken per land waar ze actief zijn.

Ontwikkelingsbanken moeten een voorwaarde opnemen dat begunstigde ondernemingen gevestigd zijn in de landen waar ze actief zijn of duidelijk uitleggen waarom dat niet het geval is.

Die maatregelen moeten gepaard gaan met de ambitie om het internationale belastingsysteem te hervormen. Zo moeten ontwikkelingslanden veel meer betrokken worden in het uitwerken van de globale spelregels. Dat kan in een intergouvernementeel orgaan binnen de Vernigde Naties.  
 
Jan Van de Poel, 11.11.11 beleidsmedewerker fiscaliteit


Meer info:


 

Deel dit artikel