Bescherming van persoonsgegevens

 1. Wij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens.
  Bij het gebruik van deze gegevens respecteren wij volledig de wet van 8 december 1992 van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11.12.1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24.10.1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens en wij brengen de eisen in rekening van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

  Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden. 
  U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren. Deze regeling is enkel van toepassing op de gegevens die op deze website verzameld worden in het kader van nieuwsbrieven of briefschrijfacties.

 2. E-mailadressen, die in het kader van briefschrijfacties of nieuwsbrieven worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij deze acties of nieuwsbrieven worden gerealiseerd samen met één of meer andere organisatie(s) én het delen van uw gegevens met die andere organisatie(s) ook uitdrukkelijk wordt aangegeven wanneer u uw gegevens aan ons doorgeeft.

 3. Deze website maakt gebruik van cookies
  Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies, niet van cookies die uw surfgedrag op onze website onderzoeken.

 

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel