Betoog met ons mee tegen TTIP en CETA op 20 september

stopttip

TTIP en CETA zijn de meest verregaande handelsakkoorden ooit, waarbij meer dan ooit wordt gemikt op beïnvloeding van de binnenlandse besluitvorming. Daardoor werd dan ook de bezorgdheid opgewekt van burgerverenigingen en honderdduizenden mensen die ijveren voor mensenrechten, sociale vooruitgang en rechtvaardigheid, milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling. Ook 11.11.11 en haar leden uitten al meermaals hun bezorgdheid.

  • Op 20 september gaat in Brussel een actie door 'Stop TTIP en CETA'. Stap met ons mee. 

Het Europese handelsbeleid is hoge mate gericht op de ontwikkelingslanden. 11.11.11 volgt dit beleid dan ook al jaren nauw op.  Samen met vakbonden, mutualiteiten, mensenrechten-, milieu-, consumentenorganisaties en sociale bewegingen eist 11.11.11 dat burgers en parlementen meer inspraak krijgen in het handelsbeleid en verzet zich tegen de voorrang die handels- en bedrijfsbelangen krijgen over sociale, milieu- of ontwikkelingsbelangen.

Handelsbeleid moeit zich alsmaar meer met binnenlandse regelgeving

Het handelsbeleid beperkt zich al lang niet meer tot de handel in goederen, maar streeft ook naar de vrijmaking van de handel in diensten, de liberalisering van investeringen en overheidsaanbestedingen en de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

Handelsakkoorden richten zich niet enkel meer op de opening van grenzen, maar leggen alsmaar meer beperkingen op aan de binnenlandse regelgeving: het functioneren van overheidsbedrijven, de regels voor overheidsaanbestedingen, de inrichtingen van publieke diensten, de regels voor culturele, milieu-, en gezondheidsdiensten, de consumentenbescherming, voedselzekerheid, enz. De binnenlandse regelgeving moet “zo weinig mogelijk handelsbelemmerend” zijn en “zo weinig mogelijk belastend voor het bedrijfsleven”.

Handelsbeleid bevoordeelt bedrijfsbelangen

Handelsakkoorden geven bedrijven meer mogelijkheden om in een vroeg stadium de binnenlandse regelgeving te beïnvloeden, of bestaande regels in vraag te stellen. Ze geven buitenlandse investeerders het recht om compensatie te vragen voor overheidsmaatregelen die hun belangen zouden schaden. Ze kunnen daarbij beroep op een geschillenregeling met eigen regels en eigen normen (het zogenaamde ISDS of ICS).

Tegelijk weigert het handelsbeleid regels die de handel “zo sociaal mogelijk”, of “zo weinig mogelijk klimaatverstorend” willen maken.

Op de Klimaattop van Parijs blokte de Europese Commissie en de Europese lidstaten elke discussie over handel en klimaat af en terwijl handelsakkoorden investeringsbelangen afdwingbaar maken via ISDS, vermijden ze afdwingbaarheid voor internationale sociale, mensenrechten- en milieuconventies.

Onderhandelingen achter gesloten deuren

De Europese lidstaten zetten via de Raad de lijnen uit waarbinnen de Europese Commissie kan onderhandelen. De regeringen van de lidstaten, inclusief de zes Belgische, geven geen adequate informatie over de standpunten die ze in Raad innemen, ook niet aan hun parlementen, laat staan aan het middenveld. Ze consulteren wel telkens het bedrijfsleven.

Ook tijdens de onderhandelingen geven de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten weinig informatie vrij. In veel gevallen is zelfs niet bekend waar en wanneer er onderhandeld wordt.

Onder druk van de protesten tegen TTIP, geeft de Europese Commissie wel haar eigen voorstellen vrij maar blijven de onderhandelingsteksten geheim tot de onderhandelingen afgerond zijn. Dan kunnen de parlementen nog slechts het geheel goed of af keuren.

In het licht van de alsmaar toenemende bemoeienis van het handelsbeleid met de binnenlandse regelgeving is deze gang van zaken niet langer duldbaar. Onderhandelingsresultaten moeten vrijgeven worden en door parlementen kunnen bijgestuurd worden.

Niet alleen TTIP en CETA stoppen

Bovenstaande tendensen zijn al langer aan de gang en hebben in de onderhandelingen met Canada en vooral met de VS een nieuw hoogtepunt bereikt.

TTIP is door beide partijen uitgeroepen tot het meest verregaand handelsakkoord ooit, waarbij meer dan ooit zou gemikt worden op beïnvloeding van de binnenlandse besluitvorming en regelgeving. Daardoor hebben ze dan ook de bezorgdheid opgewekt van de vele honderden burgerverenigingen en honderdduizenden mensen die dagelijks ijveren voor meer aandacht voor mensenrechten, sociale vooruitgang en rechtvaardigheid, milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling.

Ook 11.11.11 hoopt dat het massale protest niet alleen TTIP en CETA zal stoppen maar ook een structurele verandering zal teweeg brengen in de manier waarop handelsbeleid en handelsakkoorden tot stand komen. Zodat er ook informatie vrij gegeven wordt over de onderhandelingen met de Filipijnen, Tunesië, Indonesië en Chili en de onderhandelingen met de armste landen zoals de EPA-onderhandelingen met de ACP-landen. Zodat ook in die onderhandelingen het respect voor de mensenrechten en de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie voorrang krijgen op enge handelsbelangen en bedrijfsbelangen.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

 

Kan je niet met ons meestappen, maar draag je dit thema wel een warm hart toe. Steun de werking van 11.11.11 dan vandaag nog

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10
11.11.11 DOOR:

11.11.11 maakt deel uit van het platform stopTTIP/CETA.be.

CETA en TTIP zijn nefast voor het milieu en het klimaat maar hebben ook een impact op bijzonder veel andere domeinen. Zo zullen de vrijhandelsakkoorden ook een negatieve impact op ontwikkelingslanden hebben.

Lees alles over onze redenen om mee te lopen tijdens de betoging op www.stopttip.be.

Praktische info

Dinsdag 20 september - 17u-19u (verzamelen om 16u30)

Wetenschapsstraat & Wetstraat (start betoging) tot aan Schumanplein (aankomst betoging, flashmob & fiesta alternativa) 

BLOK DEMOCRATIE EN SOLIDARITEIT:
11.11.11 mee opstapt in het blok democratie en solidariteit (dat zich opstelt in de Wetstraat tussen de Spastraat en de Aarlenstraat) 

MILIEUBLOK:
klimaatcoalitie.be/...

INFO BETOGING:
www.facebook.com/events/..

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels