Bezwaar tegen uitbreiding biobrandstoffabriek in Gent

11.11.11 tekent samen met Oxfam-Solidariteit, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en het Gents MilieuFront bezwaar aan tegen uitbreiding fabriek Cargill.

Cargill NV plant een uitbreiding van haar vestiging in de Gentse Kanaalzone. 11.11.11, Greenpeace, Oxfam-Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu en het Gents Milieufront stellen zich vragen bij deze uitbreiding. Het gaat immers onder meer over een toename van de productie van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen die schadelijk zijn voor zowel de klimaatcrisis als voor mensenrechten.

11.11.11 verzet zich al langer tegen biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen. De grootschalige teelt van onder andere soja en koolzaad veroorzaakt grote problemen op vlak van milieu en voedselzekerheid. ‘Eerste generatie’ biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen als soja, koolzaad en palmolie veroorzaken bovendien een grotere impact qua uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen.

Wanneer de vraag stijgt naar bepaalde landbouwgewassen voor de productie van biobrandstoffen, dan is er meer land nodig om die gewassen te telen. Zo zetten de biobrandstoffen zowel druk op bossen – met schade voor het klimaat en biodiversiteit – als op de voedselzekerheid. Daarnaast zijn lokale gemeenschappen de dupe van de negatieve gevolgen van de grootschalige productie en leiden deze biobrandstoffen dus ook vaak tot sociale conflicten.

Ondanks negatieve adviezen van zowel de noord-zuidorganisaties als milieuorganisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties, besliste België recent in zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan om méér te gaan inzetten op deze biobrandstoffen. 11.11.11 betreurt die beslissing en vraagt om alsnog de doelstelling bij te stellen. De uitbreiding van de Cargill-fabriek moet immers ook in die context gezien worden: onze beleidsmakers zetten na overweldigend wetenschappelijk bewijs over de negatieve gevolgen opnieuw het licht op groen voor de valse oplossing.

We vragen daarom niet alleen dat de vergunning voor de uitbreiding van de capaciteit voor deze problematische biobrandstoffen niet wordt verleend, maar ook dat België dringend zijn doelstellingen naar beneden bijstelt.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels