Boeiende reportage over Congolees gevangenisproject van Jan De Cock

Op de Pax Christi dag van 21 april 2007 sprak Jan De Cock met vuur over zijn engagement in Beni(Congo). Naar aanleiding van zijn verblijf van een maand vorig jaar in de gevangenis van Butembo schreef hij het beklijvende boek “De kelders van Congo”. Tijdens de tweede ronde van de Congolese presidentsverkiezingen op 29 oktober 2006 kregen Greet Habraeken (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Michel Ansay (L’institut de la Vie - Liège) en Gio De Weerd (algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen) de kans om in het zog van de EURAC - observatiecoalitie om in Butembo Jan’ s gevangenis te bezoeken. Jan De Cock zat op dat ogenblik met de vredespelgrimage van Pax Christi / Broederlijk Delen in Palestina.

Vanavond kan u meer informatie over het project bekijken op Canvas om 20u. met de reportage in Ter zake over ‘De kelders van Congo’.

Interessante website van Within-Without Walls


De kelders van Congo

Vanavond brengt Ter Zake de reportage "De kelders van Congo". Daarin volgt het programma de Vlaming Jan De Cock die zich twee jaar geleden gedurende één maand vrijwillig liet opsluiten in de gevangenis van Butembo, in Oost-Congo. Dit voorjaar is hij teruggekeerd naar zijn gevangenen. Hij wilde weten hoe het hen nu vergaat, maar vooral ook het geld brengen voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Pax Christi Vlaanderen ondersteunt deze bouw van een nieuwe gevangenis dankzij de werkgroep Afrika van Pax Christi Vlaanderen. Zie ook actie Vredesvogels (Congo)

Journaliste Saskia Van Nieuwenhove was erbij. Saskia Van Nieuwenhove interviewde Jan De Cock over de binnenkant van de gevangenissen in de wereld. In de Canvas uitzending maak je kennis met de eerstesteenlegging van de gevangenis Beni (een voormalig Belgisch kolonisatiegebouw) in verval.

Er bestaat een VN-rapport over deze mistoestanden in de Congolese gevangenissen, maar heel wat politici negeren het. Geen water, geen eten, geen medicatie. De cameraploeg kan binnen in de cellen. Het zijn de eerste beelden met de camera en de eerste interviews met gevangenen en personeel: levende getuigenissen. De camera-aanwezigheid heeft mensen met de macht eindelijk aan het werk gezet. Deze getuigenissen moeten de gevangenen en hun familie helpen ondanks de corruptie die weelderig tiert: vb. de cipiers ontvangen hun loon van 12 dollar via de overheid en 20 dollar eisen ze op van de gevangenen.
 
Jan gaat terug naar Congo (via lezingen en o.m. de vredesvogel actie van Pax Christi) en zal zijn engagement verder zetten. Is Jan in staat om de attitude van de militairen die de gevangenen ‘bewaken’ te veranderen. De vraag moet natuurlijk aan minister De Gucht gesteld worden hoe België en de internationale gemeenschap (België zetelt op dit moment in de VN-Veiligheidsraad) om deze schendingen van de mensenrechten te stoppen. Deze uitzending op Canvas belooft een eerste reportage te zijn volgens Saskia Van Nieuwenhove. Er komt een documentaire reeks met Jan als sleutelfiguur. 
 
"Aan de staat van de gevangenissen kan je de gezondheid van een democratie in een land herkennen."
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel