Bolivia: Twee weken van sociale crisis leiden tot het ontslag van President Mesa

NIEUWSOVERIZCHT

24/05/05

Vijfduizend mensen, waaronder boeren, mijnwerkers en cocaboeren, verzamelen zich op het San Francisco-plein in La Paz

“Open gemeentebestuur” geeft het Parlement 4 dagen om een Grondwettelijke Assemblee samen te roepen

Boeren, vakbonden, mijnwerkers en cocaboeren hadden zich in een “open gemeentebestuur”  verzameld onder aanvoering van MAS-leider  Evo Morales, COB-leider Jaime Solares en Román Loayza, hoofd van de CSUTB. Gedurende deze bijeenkomst werd besloten het Parlement 4 dagen te geven om de nationalisatie van gas en een Grondwettelijke Assemblee rond te krijgen. Indien niet aan deze eis voldaan werd, zou de bovenvernoemde massa met geweld het regeringsgebouw innemen.

Bron: Bolpress

El Alto start de staking met het oog op de nationalisatie van gas en de verdediging van de democratie

De prijzen van de levensmiddelen zijn aanzienlijk gestegen naar aanleiding van de staking van onbepaalde duur die nu onder alle vakbewegingen heerst. Voor het eerst in 10 jaar besloten alle organisaties van El Alto hun activiteiten stil te leggen. De bijeenkomst van al deze organisaties zal zich uitspreken over toekomstige drukkingsmiddelen  opdat aan de beloften voldaan zou worden die President Mesa heeft gemaakt bij zijn aantreden, de zogenaamde Oktoberagenda. Chauffeurs en mijnwerkers zullen de acties van El Alto steunen.

Ondanks het feit dat 10 gemeenteraadsleden vorige zaterdag hun vrijwillige hongerstaking hadden opgeheven na ze drie dagen te hebben volgehouden, is El Alto vandaag toch gestart met een civiele staking van onbepaalde duur waarbij het de nationalisatie van het gas zonder schadevergoeding eist, alsook de sluiting van het huidige Parlement, het ontslag van president Carlos Mesa en de onvoorwaardelijke verdediging van het lopende democratische proces.

Bron: Bolpress

***

25/05/05

Mesa: “Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt ontslag te nemen, ik zal regeren tot de laatste dag van mijn mandaat”

“Ik vervul mijn plicht en zal dat ook doen tot de laatste dag van mijn mandaat dat eindigt op 6 augustus 2006. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt ontslag te nemen, mijn taak als burger is immers het mandaat van de Grondwet te vervullen, hoe moeilijk die opdracht ook is”, zei Carlos Mesa als antwoord op de groeiende sociale protesten die reeds twee dagen aanhouden aan het regeringspaleis.

Bron: Bolpress

***

26/05/05

Twee kolonels verklaren zich vóór de nationalisatie van gas

Twee kolonels van het Boliviaanse leger hebben zich vóór de nationalisatie van gas uitgesproken en hebben bovendien de oprichting van een militair burgerregime gevraagd dat zich aan de kant van het volk schaart. Enkele uren later verklaart de leiding van het leger de twee kolonels als gediskwalificeerd en verspreidt ze al verhalen over het onwettige en ongedisciplineerde verleden van bovengenoemde kolonels. De sociale organisaties die de volksbeweging voor de nationalisatie gas en voor de Grondwettelijke Assemblee in La Paz leiden, ontkennen enige banden met de kolonels.

Bron: Bolpress en La Razón

Afgevaardigden van Argentinië en Brazilië stellen hulp voor aan Bolivia

Afgevaardigden van de presidenten van Argentinië, Néstor Kirchner en van Brazilië, Luiz Inacio da Silva, hebben zich bereid verklaard mee te werken aan een oplossing voor de crisis waarin Bolivia momenteel verkeert. Dit werd vandaag bevestigd door de linkse leider Evo Morales. Beide landen zijn grotendeels afhankelijk van Bolivia voor de levering van gas.

Bron: Bolpress en La Razón

Regering en Parlement beantwoorden de crisis met onverschilligheid

Ondanks het feit dat de regering en het parlement nog een dag hebben voorbij laten gaan zonder een oplossing voor de crisis te formuleren, kwam de MAS vandaag met de boeren overeen een bestand in hun eisen te houden tot dinsdag van de volgende week. Bovendien besloten ze de nationalisatie van het gas op de tweede plaats te laten en prioriteit te geven aan de bijeenroeping van de Grondwettelijke Assemblee.
Vóór deze aankondiging, was La Paz de derde dag op rij het toneel van bewogen protesten, waarbij de optochten, deze keer ook één vanuit El Alto, zelfs Plaza Murillo bereikten, waar de beveiliging dan ook werd versterkt.
In de daaropvolgende nacht verklaarde José Galindo, de eerste minister-, zonder te spreken over mogelijke oplossingen- aan de pers dat enkele vakbondsleiders - hij noemde geen namen-  geld ontvangen van de conservatieve sectoren om de protesten te organiseren en te ondersteunen.

Bron: La Razón

De kloof tussen de leiders van de COB en de MAS wordt groter

De eis tot nationalisatie van het gas blijkt uiteindelijk boven de verwachtingen van enkele leiders te zijn, zoals die van Evo Morales, die nu voorstelt de belastingen op gasontginning van 18% op te drijven naar 50% voor multinationale bedrijven. De arbeiderscentrale COB daarentegen eist nog steeds, zoals vele andere sociale en landbouworganisaties, een volledige nationalisatie van het gas.
Morales riep op de democratie met of zonder president te verdedigen en beschuldigde Jaime Solares, de leider van de COB, ervan een militaire staatsgreep aan te moedigen.
Deze verdeeldheid werd van kritiek voorzien door ex-minister van Buitenlandse Zaken Manfredo Kempff: “De optochten die La Paz over zich krijgt, zijn van de grootste verscheidenheid ooit: één groep wil dat de Gaswet in haar huidige staat wordt toegepast; een andere groep is dan weer van mening dat de Wet fataal is voor Bolivia, en nog een andere groep wil aanpassingen aan de Wet zoals de 50% belastingen, en diegenen die voordien deze oplossing voorstelden, scharen zich nu achter de nationalisatie”.

Bron: La Jornada

***

27/05/05

BOLIVIA-BRAZILIË : Dilemma van het gas en de eenwording

De verklaringen van oppositieleider Evo Morales om de samenwerking met Brazilië in de olie- en gassector alsook met het bedrijf Petrobras te behouden, zijn blijkbaar niet genoeg om de Braziliaanse overheden gerust te stellen.

De sociale en institutionele instabiliteit van Bolivia, een land dat zo’n twee derde van het gas levert dat in Brazilië verbruikt wordt, zet Brazilië aan te investeren in de groei van een Braziliaanse gasproductie om de afhankelijkheid inzake energie te kunnen beperken.

De MAS-partij, geleid door Evo Morales zou nooit pleiten voor een breuk met Petrobras, het bedrijf dat het Boliviaanse gas ontgint en transporteert, zo verzekerde de leider. “Niettemin”, zei Morales, “heeft Bolivia nood aan een nieuwe energiepolitiek, waarin nieuwe wetten en overeenkomsten een evenwicht kunnen creëren tussen de Boliviaanse staat en de oliebedrijven.”

De MAS pleit geenszins voor de uitzetting van de multinationals uit het land, in tegenstelling tot andere radicale groeperingen die de nationalisatie van de fossiele brandstoffen eisen en die deze week La Paz verlamd hebben, zo verklaarde Morales. “We hebben vennoten nodig, maar geen eigenaars”, voegde hij eraan toe.

Bron: IPS en español (door Mario Osava)

***

31/05/05

De eisen tot nationalisatie van het gas worden steeds scherper, mijnwerkers, cocaboeren en bewoners houden de protesten in stand

Voor de zoveelste dag op rij is La Paz verlamd door protestacties, duizenden inwoners van El Alto, cocaboeren uit de Yungas en de Chapare en mijnwerkers trokken vandaag de straat op om het Parlement de nationalisatie van de natuurlijke rijkdommen te eisen. De blokkades breiden zich uit naar verdere regio’s in het westen  van de stad en sinds deze morgen nemen ook de inwoners van de oostelijke helling van La Paz, één van de armste wijken, deel aan de acties.

Deze protestacties worden gevoerd temidden een sterke overheidscampagne, die met de hulp van grote mediamagnaten een vermeende samenzwering om president Mesa af te zetten, aanklaagt.

Bron: Bolpress

***

31/05/05

Parlementsleden en senatoren trachten het eens te worden over de uitvaardiging van het Referendum voor Autonomie en de Grondwettelijke Assemblee, maar de sociale bewegingen versterken hun protesten

Politieke partijen van links en rechts zijn overeen gekomen om de discussies aan te vangen over een minimale agenda die de uitvaardiging van het Referendum voor Autonomie en de Grondwettelijke Assemblee, maar sociale organisaties en syndicaten verharden hun straatprotesten.

Bron: Bolpress

***

03/06/05

Mesa vaardigt het Referendum over Autonomie uit en de verkiezing van de leden van de Grondwettelijke Assemblee voor 16 oktober. Het sociaal klimaat blijft uiterst gespannen

De grondwettelijke juristen verduidelijken dat de grondwet duidelijk stelt dat de Grondwettelijke Assemblee maar uitgevaardigd kan worden door een Speciale Wet. Het is daarom illegaal om de Assemblee uit te vaardigen door middel van decreet. Het decreet van Mesa kan dus enkel opgevat worden als een verklaring van de uitvoerende macht, aangezien het Parlement bevoegd is om de datum te wijzigen. 

President Mesa rekent erop dat deze beslissing een einde zal kunnen stellen aan de onrust en dat de sociale bewegingen hun protesten zullen opheffen. Mesa stelt voor om het thema van de nationalisatie van het gas te behandelen op de Grondwettelijke Assemblee. De straatprotesten blijven echter voortgaan.

Bron: Bolpress en IPS en español

***

06/06/05

De Kerk vraagt een sociale rust om een politieke uitweg te vinden voor de huidige crisis

De Kerk kwam gisteren samen met de voorzitters van de drie machten van de staat en kondigde een dialoog aan met de gemobiliseerde sectoren. Er werd opgeroepen tot de opheffing van de drukkingsmiddelen om een uitweg te vinden voor de politieke crisis waarin Bolivia zich bevindt. De mogelijke vervroegde verkiezingen staat centraal in de discussies, hoewel er nog geen consensus hierover is bereikt.

Bron: La Razón

***

07/06/05

Carlos Mesa neemt ontslag als President van Bolivia

Met zijn ontslag wil Mesa een einde maken aan twee weken van zware crisis. Hij erkent dat hij tijdens zijn presidentschap de vooropgestelde doelen niet heeft kunnen waarmaken en biedt zijn verontschuldigingen aan de bevolking. Hij dankt het leger en de politie voor het hebben verdedigd van de democratie.

Het Boliviaanse Parlement moet nu de opvolging van de President bepalen. Mesa verzekert dat hij zal aanblijven totdat er een beslissing zal genomen worden.

Carlos Mesa kwam op 17 oktober 2003 aan de macht.

Bron: Bolivia.com

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel