Breed draagvlak voor petitie over opruim clustermunitie in Libanon

De clusterbommen die Israël zo kwistig uitstrooide boven Zuid-Libanon de laatste dagen voor het staakt-het-vuren, blijven slachtoffers maken. Dat kon Dr. An Muylaert vaststellen toen ze eind oktober op bezoek was in het Palestijns vluchtelingenkamp Rashedieh (nabij Tyr) en in het hospitaal van Nabatiyeh. En dat geven ook de cijfers van Libanese ngo’s en internationale humanitaire organisaties aan.


Maar wat de Belgische troepen nu precies presteren qua opruim van dat tuig, is minder duidelijk. Tijdens een internationale conferentie in Beiroet, half november, vertelde May Haddad van de People’s Health Movement in Libanon me dat het vooral kinderen zijn die de Belgen aanwijzen waar clustermunitie te vinden is. Of, erger, dat kinderen met stukken clustermunitie in de hand bij de Belgen komen aankloppen!

Geneeskunde voor de Derde Wereld lanceerde een petitie om van België te eisen dat de kosten van die opruim verhaald worden op Israël. Die heeft intussen haar eerste, bescheiden resultaten behaald. Tot 20 december tekenden on-line 943 mensen, en op papier kwamen nog 422 handtekeningen binnen. Tel daarbij die van de initiatiefnemers en de eerste ondertekenaars, en je komt aan 1400. Nog niet echt veel, zal je zeggen, maar het is wel interessant om zien in hoe ruime kringen de eisen van de petitie – waarbij ook een wapenembargo tegen Israël hoort – worden onderschreven:

  • in de academische wereld: prof. em. François Houtart (UCL), prof. Gie Van den Berghe (UGent), prof. Philippe Maystadt (UCL),…
  • in de politieke wereld: senatoren Sfia Bouarfa (PS) en Christian Brotcorne (cdH), parlementsleden Zoé Genot (Ecolo), Jean-Jacques Viseur (cdH), Denis Grimberghs (cdH) en Hervé Doyen (cdH)
  • in de ngo-wereld, de vredesbeweging, het verenigingsleven: Ludo De Brabander (Vrede vzw), Leen Laenens (Oxfam-Wereldwinkels), Annuschka Vandewalle (FOS), Roel Stynen (Forum voor Vredesactie), Eric Goeman (Attac-Vlaanderen), Rik Pinxten en Frank Stappaerts (Humanistisch Verbond), Marco Abramowicz (Pas ce Mur en PJPO), Ahmed Bakkali (Coordination arabe),…
  • bekende mensen als Réginald Moreels en Carine Russo,
  • en syndicalisten, leden van 11.11.11, van Amnesty International,…

Da’s alvast een goede basis om nog veel méér mensen en organisaties achter de petitie te krijgen, en zo een voldoende breed draagvlak te creëren om te kunnen wegen op de politieke agenda. Want in maart moet de Belgische regering beslissen over de verlenging van het mandaat van de Belgische troepen in Zuid-Libanon (die eind september werden uitgestuurd voor 6 maand, verlengbaar met nog eens 6 maand). Moeten we tegen dan geen rapport eisen dat de schade inventariseert die de Israëlische clusterbommen hebben aangericht – wapens die door het internationaal recht verboden zijn voor gebruik in burgergebied? Moeten we niet vragen hoeveel die opruimoperatie de Belgische belastingbetaler kost? Moeten we geen antwoord krijgen op de vraag om Israël hiervoor te laten opdraaien? Moeten we, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen, de politieke wereld niet dwingen kleur te bekennen: wie staat aan de kant van Israël en zijn clusterbommen, wie staat aan de kant van de slachtoffers en het internationaal recht?

Heb je ideeën, voorstellen, reacties? Wil je meewerken? Contacteer bert.debelder@intal.be

intal DOOR:

Deel dit artikel