Broederlijk Delen en Pax Christi vragen respect voor oorlogsrecht in de Gazastrook

Brussel, 28 juni 2006 – Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zijn bijzonder verontrust over de situatie in de Gazastrook. Op 28 juni startte het Israëlische leger een grootschalige militaire operatie om de vrijlating van de gevangengenomen soldaat te bekomen. Wij roepen beide partijen op om het oorlogsrecht te respecteren.

Dit is weliswaar de eerste Israëlische grondoperatie sinds de terugtrekking in augustus 2005, maar het Israëlische leger heeft de Gazastrook de afgelopen maanden in een wurggreep gehouden. Het leger heeft het gebied bestookt met bombardementen, tot drie bombardementen per minuut. Naast de zware materiële schade, is de psychische invloed hiervan nefast, vooral voor de kinderen die in toenemende mate lijden aan psychische stoornissen. Daarnaast heeft het  Israëlische leger de praktijk van buitengerechtelijke executies opgevoerd. In juni alleen al kwamen er reeds meer dan 30 Palestijnse burgers om het leven bij Israëlische aanvallen. Als bezettende macht, is Israël gebonden door het oorlogsrecht en moet het Palestijnse burgers beschermen.
 
Daarnaast hebben de Palestijnse gewapende groeperingen Qassam raketten afgevuurd en hierbij meerdere Israëlische burgers verwond. Na de Israëlische aanval[1] van 10 juni, heeft de gewapende vleugel van Hamas bovendien afgekondigd dat het zijn eenzijdig bestand met Israël opschort. Samen met twee andere groeperingen, voerde het een aanval uit waarbij het twee soldaten doodde en één soldaat gevangen nam. Ze vragen de vrijlating van Palestijnse vrouwen en kinderen in Israëlische  gevangenissen. Al is deze eis legitiem, toch hebben de groeperingen niet het recht om zijn vrijlating hieraan te koppelen. Deze groeperingen moeten de regels van het internationaal humanitair recht erkennen en toepassen, wat zij tot dusver weigerden.
 
Israëlisch premier Olmert verklaarde dat het tijdperk van Israëlische beheersing voorbij is en het leger alles zal doen om de soldaat vrij te krijgen. Zijn dreigende taal aan het adres van de Palestijnse leiders en de grootschalige militaire operatie, zullen het geweld alleen maar aanwakkeren. Bovendien staat Israël voor een keuze, waar het niet zomaar onderuit kan. Als Israël de Palestijnse Autoriteit niet erkent en haar leiders viseert als potentieel doelwit, dan kan het volgens het internationaal humanitair recht niet anders dan de administratieve verantwoordelijkheid over de bezette Palestijnse gebieden opnieuw te hervatten. 
 
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen roepen de Belgische regering en de Europese Unie op om:
 
  • Het respect voor het internationaal recht, en in het bijzonder de Vierde Conventie van Genève, bij beide partijen af te dwingen.
 
  • Druk uit te oefenen op Hamas om Israëls bestaansrecht te erkennen en het geweld tegen burgers af te zweren;
 
  • Te eisen dat de verantwoordelijke Palestijns groeperingen de gevangengenomen soldaat vrijlaten;
 
  • Een halt te roepen aan Israëls unilaterale beleid in de Palestijnse gebieden en niet toe te laten dat het zijn schendingen van het internationaal humanitair recht opdrijft nu Hamas aan de macht is. Het is ontoelaatbaar dat de internationale gemeenschap aan haar verplichting verzaakt om bescherming voor burgers te garanderen.
 
 
 
Voor meer informatie:
 
Brigitte Herremans: 0475/355.053,

[1] Uit forensisch onderzoek van Human Rights Watch blijkt dat het Israëlische leger verantwoordelijk is voor de dood van de zes burgers op het strand in Gaza op 10 juni. Dit in tegenstelling tot de verklaringen van het Israëlische leger.

Deel dit artikel