Brusselse Hof van Beroep bevestigt veroordeling Belgische Staat omwille van lange asielprocedure

Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde op 14 februari 2008 dat de Belgische Staat in gebreke blijft wanneer een asielaanvraag lang aansleept (in dit geval 7 jaar). Het Hof vindt dat deze fout morele schade veroorzaakt bij de asielzoeker. De rechter in beroep begrootte de schade op € 6250, net zoals de eerste rechter.

De feiten
De minderjarige Iraakse S.K. van Koerdische afkomst vraagt op 25 mei 1998 ons land om asiel. Bijna een jaar later, op 30 april, wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en na nog eens 10 maanden verhoort het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen hem ten gronde. De jongen verneemt dat de definitieve beslissing er binnen de maand zal zijn maar na drie jaar is die er nog niet. Na herhaaldelijke aanmaningen, beslist de advocaat de Belgische staat en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen te dagvaarden voor de rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.

Deze veroordeelt de Belgische Staat (niet het Commissariaat-Generaal wegens geen rechtspersoonlijkheid) tot het nemen van een beslissing binnen de maand en tot een schadevergoeding van € 6.250.

Kort na de veroordeling ontvangt S.K. een negatieve beslissing van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen waartegen hij in beroep gaat. Tegelijk vraagt hij de minister van Binnenlandse Zaken om een regularisatie van zijn verblijf omwille van lange asielprocedure.

Op haar beurt gaat de Belgische staat in beroep tegen de veroordeling tot schadevergoeding maar krijgt van de beroepsrechter dus geen gelijk. Intussen is het verblijf van S.K. geregulariseerd. Nog altijd wacht hij op een asielbeslissing in beroep. S.K. wil geen afstand doen van zijn asielprocedure omdat hij hoopt alsnog als vluchteling erkend te worden.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunde deze zaak financieel vanuit ons Rechtsbeschermingsfonds.

Deel dit artikel