Burundi, 50 jaar onafhankelijk - Een feest voor iedereen?Persbericht 28 juni 2012

Op 1 juli viert Burundi zijn 50ste verjaardag. Deze heuglijke gebeurtenis wordt overschaduwd door een afkalvende democratische ruimte en een onrustwekkende toename van geweld in het land.


11.11.11,  de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - vraagt de Ministers Reynders en Magnette, die de feestelijkheden zullen bijwonen, tijdens hun gesprekken met de Burundese overheid gevoelige thema's zoals de corruptieproblemen en de toenemende repressie aan te snijden.De boycot van belangrijke oppositiepartijen tijdens de verkiezingen van 2010 zorgde ervoor dat de huidige regeringspartij CNDD-FDD zo goed als alle politieke macht in handen heeft. Ook vandaag wordt het de oppositiepartijen systematisch moeilijk gemaakt zich te organiseren en uit te drukken. Bovendien namen de politiek geïnspireerde buitengerechtelijke executies in 2011 over heel het land toe.

De relatief vrije rol die de media en civiele samenleving de laatste jaren verwierven, staat eveneens onder druk door intimidaties, arbitraire arrestaties en opsluitingen van kritische stemmen van mensenrechtenactivisten, journalisten en andere vertegenwoordigers van de civiele maatschappij.

"In afwezigheid van een parlementaire oppositie wordt de civiele maatschappij, die het gebrek aan tegenmacht probeert op te vangen, door de regering in toenemende mate beschouwd als een onderdeel van de politieke oppositie. Ze wordt ervan beschuldigd de bevolking op te ruien en onwaarheden te verkondigen," aldus Bogdan Vanden Berghe.

De rode draad doorheen deze cyclus van geweld is de heersende straffeloosheid. De verantwoordelijken voor het geweld en intimidaties gaan vrijuit. Ook de corruptie blijft het land in haar macht houden.

Burundi hoort bij de tien meest corrupte landen ter wereld. Buitenlandse donoren en investeerders zullen niet eeuwig blijven twijfelen. Wetende dat ongeveer de helft van het nationale Burundese budget van hen afkomstig is, kan dit een ramp betekenen voor de Burundese bevolking.

Het is tijd dat Ministers Reynders en Magnette aan de alarmbel trekken, of het nu een feest is of niet. 11.11.11 vraagt met aandrang aan beiden tijd te maken voor duidelijke gesprekken met de Burundese overheid over deze aanhoudende straffeloosheid, het gebrek aan onafhankelijkheid van het justitieapparaat, de desastreuze impact van de corruptieschandalen én de verslechterde mensenrechtensituatie.

Als grootste bilaterale donor moet België een voortrekkersrol spelen om te voorkomen dat Burundi opnieuw het weeskind van de hulp wordt en er alles aan doen opdat de Burundese overheid het land op de juiste weg zet. 11.11.11 vindt het belangrijk dit kwetsbare land te blijven steunen, opdat de bevolking niet nog meer de dupe wordt van het slechte bestuur in het land.

De vrijmaking van de extra enveloppe van 50m? die Magnette recent aankondigde, vormt een ideale hefboom voor duidelijke gesprekken. Gezien de huidige toestand in Burundi, is 11.11.11 ervan overtuigd dat deze middelen ook aangewend moeten worden ter bevordering van goed bestuur en de politieke dialoog in Burundi. Om duidelijk te maken hoezeer België belang hecht aan goed bestuur en een open democratische ruimte, vragen we dat de Ministers naar de ongerustheid binnen de Burundese civiele maatschappij zullen luisteren.

11.11.11 zou het betreuren als dit eerste bezoek aan Burundi beperkt zou blijven tot een protocollair bezoek, waarbij de ruimte voor gesprekken minimaal is. Een 'echte' werkmissie met meer ruimte voor een duidelijke boodschap in de nabije toekomst zou een duidelijk signaal zijn van engagement naar de Burundese bevolking toe.


Perscontact
Carolien Van Loon - 0493 25 45 04


Deel dit artikel