CATAPA vraagt volledige terugtrekking Wereldbank uit Congamijnbouwproject

Conga No Va, muurschildering.

Van 9 tot 11 oktober 2015 komt de International Finance Corporation van de Wereldbank samen in Lima, Peru. CATAPA vraagt in samenwerking met haar lokale partners in Peru aan de Wereldbank Conga onlevensvatbaar te verklaren en haar volledige terugtrekking uit Minera Yanacocha, eigenaar van het zeer omstreden Congaproject.

Financiële steun van International Finance Corporation (IFC), onderdeel van de Wereldbank

De Yanacochamijn in de regio Cajamarca, Noord-Peru, is de tweede grootste goudmijn ter wereld. Deze mijn wordt uitgebaat door Minera Yanacocha. S.R.L Dit bedrijf is voor 51% eigendom van het Amerikaanse Newmont Mining Corporation, 44% van Compañía de Minas Buenaventura en 5% van de Wereldbank.

Sinds de start van de exploitaties in 1993 werd reeds 700 ton goud ontgonnen. Het nieuwe Congaproject van Minera Yanacocha S.R.L betreft een uitbreiding van de huidige Yanacochamijn, een project dat naar schatting 19 jaar zal gaan duren. Deze nieuw geplande ontginning zal grote schade veroorzaken aan lokale gemeenschappen en ecosystemen.

Bij de goudextractie worden toxische chemicaliën zoals cyanide of kwik gebruikt en tijdens het ontginningsproces komen een heel aantal zware metalen zoals lood, arseen, koper aan de oppervlakte vrij. Deze metalen komen vervolgens in het ecosysteem terecht en veroorzaken onder andere zure drainage.

De International Finance Corporation (IFC) vormt een investeringonderdeel van de Wereldbank en heeft als doel de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden te bevorderen. Al sinds 1993 bezit de IFC 5% aandelen in de joint venture Minera Yanacocha S.R.L. De Yanacochamijn is al twintig jaar operatief in Cajamarca en het bedrijf verkent de mogelijkheden voor een uitbreiding; het mijnproject 'Conga', dat goud en koper wil ontginnen.

Voor de komst van Yanacocha was Cajamarca de vierde armste regio in Peru. Vandaag is het de armste regio.

Na meer dan twintig jaar aan investeringen van de IFC in de Yanacochamijn, blijkt mijnbouw geen levensvatbaar mechanisme voor duurzame ontwikkeling in Cajamarca te zijn. Mijnbouw heeft de regio niet uit de armoede getrokken. Integendeel, vóór de komst van Yanacocha was Cajamarca de vierde armste regio in Peru. Vandaag is het de armste regio. Bovendien zijn mijnbouwactiviteiten de aanleiding geweest voor heel wat sociale en ecologische conflicten in de betreffende gemeenschappen.

Onverantwoorde mijnbouwprojecten: Yanacocha en Conga

Het project 'Conga' bestaat uit de exploitatie van Perol en Chailhuagón, twee minerale afzettingen ten oosten van de huidige Yanacocha-mijn die goud, zilver en koper bevatten. De ertsen zullen worden ontgonnen door middel van grootschalige openpit mijnbouw.

Het Congaproject zal bestaan uit twee gigantische groeves van bijna 2 km breed en 1 km diep. Daarnaast komen er twee storten voor afvalgesteente van respectievelijk 289 en 160 hectaren groot. Tailings, het giftige restproduct van het ontginningsproces, zullen tientallen meters hoog worden opgestapeld op een terrein van 700 ha.

Het project zou een verlies betekenen van vier bergmeren en meer dan honderd hectaren aan moerassen. Deze vormen de hoofdwateren van vijf rivierbassins. De destructie van deze waterreservoirs vormt een bedreiging voor andere waterbronnen en drinkwatervoorraden, daar 20% van het drinkwater in Peru uit deze regio komt. Andere risico's zijn het gevaar van chemische stoffen en zware metalen die in het milieu terechtkomen en een gevaar voor de volksgezondheid en het ecosysteem vormen. De meren, die de bron zijn voor een uitgebreid vruchtbaar ecosysteem, verzekeren de overleving en het cultureel erfgoed voor tientallen gemeenschappen in de nabije omgeving.

De belofte van het bedrijf om kunstmatige reservoirs aan te leggen ter vervanging van de natuurlijke meren, geeft geen voldoende garantie voor de toegang tot drinkbaar water. De reservoirs vereisen immers voortdurende waterzuivering, wat geen alternatief biedt voor het verloren (drink)water en een last legt op toekomstige generaties.

Sinds de bekendmaking van de plannen van het Congaproject zijn er reeds vijf boerenleiders gedood, ontelbare aantijgingen, arrestaties en geweld gepleegd tegen de lokale gemeenschappen. Criminalisering door de overheid van dit sociale en ecologische protest is een ware plaag voor de omwonenden.

Volgens de oorspronkelijke planning van Minera Yanacocha zou het Congaproject in productie moeten gegaan zijn eind 2014, begin 2015. Het hele project werd echter "on hold" gezet door Minera Yanacocha door de massale tegenkanting vanuit de lokale bevolking. Deze laatsten werden nooit geconsulteerd over de plannen om een nieuwe ontginning in hun woongebied te starten. Het overgrote merendeel zegt neen tegen het Congaproject daar zij reeds de gevolgen van de Yanacochamijn ondervonden op mens en milieu.

De IFC hanteert sociale en ecologische standaarden om te verzekeren dat al haar investeringen leiden tot duurzame ontwikkeling. Het Conga project schendt ze bijna allemaal.Benjamin Hoffman, Human Rights Clinic of Columbia Law School

Ondanks massale oppositie vanuit lokale bewoners en gemeenschappen, zet Minera Yanacocha haar plannen om het Congaproject uit te voeren voort. Bovendien brengt het project reële sociale en ecologische risico's met zich mee, die niet stroken met de prestatienormen van de IFC zelf. "De IFC hanteert sociale en ecologische standaarden om te verzekeren dat al haar investeringen leiden tot duurzame ontwikkeling. Het Conga project schendt ze bijna allemaal", aldus mensenrechtenadvocaat Benjamin Hoffman (Human Rights Clinic of Columbia Law School) in een officieel persbericht over de getuigenis van Milton Sánchez Cubas (Verzetsleider tegen het Congaproject in Celendín, Cajamarca) voor het Amerikaanse Congres op 30 september 2015.

Algemene vergadering Wereldbank 

Van 9 tot 11 oktober vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldbank plaats in Lima, Peru. Voor het eerst sinds 1967 trekt de Wereldbank met haar jaarlijkse bijeenkomst opnieuw naar Latijns-Amerika. Deze bijeenkomst van de Wereldbank Groep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) brengt bankiers, ministers van Financiën en Ontwikkeling en academici samen om de voortgang van het werk van het IMF en de Wereldbank Groep te bespreken.

De Wereldbank, 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, is tevens aandeelhouder van het Congaproject in Cajamarca, Peru.

Het voorgestelde Congaproject kan voor de Wereldbank en de International Finance Corporation (IFC) niet voldoen aan hun doelstellingen wat betreft de bevordering van duurzame ontwikkeling in de regio Cajamarca, Peru. Het project vormt een ernstige bedreiging voor de fundamentele mensenrechten en het milieu. Daarom uit CATAPA i.s.m haar lokale partners haar bezorgdheid en stem nu, vóór de bijeenkomst van de Wereldbank.

CATAPA vraagt i.s.m haar Peruaanse partners:

  1. Dat de wereldbank het Congaproject onlevensvatbaar verklaart.
  2. Dat de Wereldbank/ International Finance Corporation zijn investeringen en aandelen met terugwerkende kracht uit Minera Yanacocha terugtrekt.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels