Conseil de Concertation des Organisations d'Appui aux Initiatives de Base

CCOAIB is de koepel van Rwandese ontwikkelingsorganisaties. Zijn 36 lidorganisaties zijn basisbewegingen actief op het vlak van landbouw, veeteelt, microkredieten, rurale ontwikkeling, enzovoort.

CCOAIB biedt zijn leden een forum voor overleg en uitwisseling,  vormingen en opleidingen. In werkgroepen volgt CCOAIB samen met zijn leden evoluties rond landrecht, voedselzekerheid en andere thema's op. Ze bepalen een gemeenschappelijk standpunt en verdedigen dat bij de overheid.

Participatie

In de samenwerking met 11.11.11 ligt het accent op participatie van de bevolking aan het lokale bestuur. CCOAIB beïnvloedt de Rwandese regering om de bevolking meer inspraak te geven bij de totstandkoming van 'contrats de performance'. Dat zijn contracten tussen burgers en lokale overheden en tussen lokale overheden en hogere bestuursniveaus, waarin een aantal economische en andere ontwikkelingsdoelen worden vastgelegd.

Dankzij de acties van CCOAIB worden de 'contrats de performance' nu anders opgesteld en uitgevoerd. Zo staan de huishoudens centraler en wordt meer rekening gehouden met de beschikbaarheid van de betrokken doelgroepen. De lokale bevolking uit ook steeds efficiënter haar (on)tevredenheid over de uitvoering van deze contracten  bij de betrokken autoriteiten.