Censuur tegen het CNCD-11.11.11?!

Je houdt het niet voor mogelijk. Het CNCD-11.11.11, de Franstalige ngo-koepel en organisator van de 11.11.11-campagne, is het slachtoffer geworden van… overheidscensuur! Het CNCD-11.11.11 had een tv- en radiospotje lopen waarin een Afrikaans jongetje een enveloppe uit België krijgt, maar de enveloppe is leeg. Toen minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) het spotje zag, was hij behoorlijk op zijn tenen getrapt: “Ontoelaatbaar, onjuist en vals”, vond hij. De minister spande meteen een rechtszaak in kortgeding in om het spotje te verbieden, zonder eerst zelfs maar het CNCD te contacteren.

Op 17 november werd het CNCD-11.11.11 door de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeeld. Het verdict beveelt, zonder enige argumentatie, het CNCD-11.11.11 om de uitzending van de spotjes stop te zetten, op straffe van een dwangsom van 5000 euro per vastgestelde inbreuk. Qué? Worden dwangsommen nu ook al een gewoonte om, naast stakende syndicalisten, ook derdewereldactivisten het zwijgen op te leggen?

Het CNCD-11.11.11 kon niet anders dan de spotjes intrekken, maar is bijzonder verontwaardigd over de actie van de minister, en gaat in hoger beroep. De organisastie wil ook wat kwijt over de grond van de zaak. Eerst over het recht op kritiek: “Het CNCD-11.11.11 houdt eraan om in herinnering te brengen dat het niets anders heeft gedaan dan gebruikmaken van zijn grondwettelijk recht op vrije meningsuiting, en eist, zoals elke ngo, het recht op om constructieve kritiek te leveren over nationaal en internationaal aangegane verbintenissen. In een rechtsstaat is het betreurenswaardig en gevaarlijk dat een overheidsinstantie het wapen van het gerecht hanteert tegen de civiele maatschappij. Men kan zich afvragen welk precedent dit schept, deze afdreiging van een niet-gouvernementele organisatie met een rechtszaak.” Vorig jaar nog trapte 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, op gevoelige bedrijfstenen in zijn campagne tegen de privatisering van de watervoorziening. Een cynische tv-spot voerde een gewetenloze bedrijfsleider op. Stappen straks ook het VBO en andere Voka’s naar het gerecht om kritische ngo’s dwangsommen naar het hoofd te slingeren?

Maar ook over de inhoud van de boodschap die het gewraakte spotje wilde meegeven, heeft CNCD-11.11.11 een antwoord klaar: “De politieke autoriteiten (nationale en internationale) worden door de spot geïnterpelleerd: de belofte om de Millenniumdoelstellingen tegen 2015 te realiseren, waartoe alle staten zich verbonden hebben, zijn vandaag tot mislukken gedoemd als de politieke verantwoordelijken niet de maatregelen nemen die zich opdringen en die vele landen uit het Zuiden ook verwachten: een verhoging van de officiële ontwikkelingshulp, zeker, maar evengoed de opheffing van de schuld of veranderingen aan de regels van de internationale handel. De aangekondigde verhoging van de ontwikkelingshulp van België is een goeie zaak, die we toejuichen… zelfs al is men van 0,61% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) in 2003 naar 0,45% dit jaar gegaan! Ver dus onder het objectief van de 0,7%, dat al 35 jaar is aangekondigd. En als die ontwikkelingshulp geen deel uitmaakt van een bredere en coherente politiek, die ook een herziening van de handels- en financiële sectoren omvat, zal ze geen enkel resultaat opleveren. En zo riskeren we nog maar eens dat de mooie woorden nooit in daden worden omgezet…” “Geen woorden, maar daden” is de slogan van de Franstalige 11.11.11-campagne 2005.

Het is erg verregaand dat de Belgische regering met een gerechtelijke actie de grootste derdewereldsolidariteitscampagne van het jaar de facto saboteert terwijl die in volle gang is (de CNCD-11.11.11-campagne loopt van 10 tot 20 november). En het is helemaal onbegrijpelijk om daarbij een dwangsom van 5000 euro per inbreuk op te leggen. Want hoe zou dat ooit betaald kunnen worden, tenzij met het geld dat de Belgische bevolking gul geschonken heeft voor de derde wereld?!

(Steunfonds Derde Wereld en Geneeskunde voor de Derde Wereld, twee deelorganisaties van intal, zijn lid van CNCD-11.11.11)

Deel dit artikel