Christelijke organisaties breken het beleg van de Gazastrook

Brussel- 29 mei 2008- Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen nemen deel aan een missie van verschillende  Europese christelijke ontwikkelingsorganisaties naar de Gazastrook van 29 mei tot 1 juni. De voornaamste doelstellingen zijn het plaatselijke middenveld te steunen in zijn campagne om het beleg van de Gazastrook te doorbreken, feiten te verzamelen over de socio-economische situatie en solidariteit te betuigen met de plaatselijke bevolking die reeds maandenlang op de rand van een grootschalige, en door Israël uitgelokte, humanitaire crisis leeft.


We richten ons in het bijzonder tot de christelijke gemeenschap die momenteel in een hachelijke situatie verkeert. Sinds de machtsovername van Hamas in juni 2007, pleegden gewapende groeperingen verschillende aanvallen tegen de christelijke gemeenschap. De 3500 christenen in de Gazastrook worden niet alleen blootgesteld aan het geweld van het Israëlische leger, maar moeten nu ook de gevolgen vrezen van de toenemende radicalisering binnen hun eigen maatschappij.

Voor het eerst zullen Broederlijk Delen en Pax Christi met vertegenwoordigers van Hamas spreken. Als ontwikkelingsorganisatie en vredesbeweging die streven naar duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina veroordelen we zowel het geweld van de Palestijnse gewapende groeperingen als dat van het Israëlische leger. In een gesprek met vertegenwoordigers van Hamas willen we de aanvallen van de gewapende groeperingen veroordelen en Hamas wijzen op haar verantwoordelijkheden volgens het internationaal humanitair recht. De organisatie, die illegaal de macht overnam in de Gazastrook, staat nu de facto in voor de interne orde. Ze moet niet alleen zelf het geweld tegen Israël afzweren, maar dit ook afdwingen van de gewapende groeperingen die raketaanvallen op Israël uitvoeren.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zijn verontrust over de toenemende aanvallen tegen nabijgelegen Israëlische dorpen en steden zoals Sderot en Ashkelon. Israël heeft hierdoor niet het recht om de rechten van de Palestijnse burgers te schenden. Alle maatregelen die Israël neemt ter bescherming van zijn burgers, moeten getoetst worden aan het internationaal humanitair recht. Zoals de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha, maar ook de Belgische regering stelt, is Israël ondanks de terugtrekking uit 2005, nog altijd een bezettende macht in de Gazastrook omdat het de effectieve controle behoudt. Het basisonderscheid tussen een bezettende macht en een bezet volk kenmerkt de machtsverhoudingen en bepaalt dat Israël verregaander verplichtingen heeft tegenover de Palestijnse burgers, zoals de garantie van hun veiligheid en welzijn.

Onder het mom van veiligheid creëert Israël echter een catastrofe van ongeziene omvang. Veel van het economische, fysieke en psychische leed zou echter te voorkomen zijn mocht Israël zijn verstikkende beleg opheffen. Zo stierven sinds juni 2007 167 Palestijnse patiënten omdat ze het gebied niet konden verlaten voor medische verzorging. De afgelopen week stierven zeven patiënten, waaronder drie pasgeborenen. Dit beleg maakt het leven voor de Palestijnen niet alleen tot een hel, maar kan ook allerminst bijdragen tot Israëls veiligheid.

Meer informatie:
Brigitte Herremans, Midden-Oostenmedewerker Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen
0475/355.053, 00972/54.641.43.78
brigitte.herremans@broederlijkdelen.be

Deel dit artikel