CIFCA: Geen erkenning verkiezingen Honduras!


cifca2

Mr. José Manuel BARROSO, President of the European Commission
Ms. Benita FERRERO-WALDNER, European Commissioner for External Relations
Mr. Fredrik REINFELDT, Prime Minister, Sweden
Mr. Carl BILDT, Minister of Foreign Affairs, Sweden
Mr. Miguel Ángel MORATINOS, Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Spain
Mr. Jan KOHOUT, Minister of Foreign Affairs, Czech Republic
Lidstaten van de Europese Unie

Brussel, 27.11.09

Met het oog op de komende verkiezingen in Honduras op zondag 29 november georganiseerd door de feitelijke regering die na de staatsgreep van 28 juni 2009 de macht heeft gegrepen;
En gelet op klachten van mensenrechtenschendingen vastgesteld door de Internationale Observatiemissie mbt de Schending van Mensenrechten – OISDHHN, zoals: duizenden willekeurige aanhoudingen, overlijdens in verdachte omstandigheden, schendingen van de persoonlijke integriteit en van de vrije meningsuiting;
Wil CIFCA de aandacht vestigen op alarmerende situatie in Honduras. Voor meer informatie verwijzen we naar het bijgevoegde rapport nr 2 van OISDHHN.
Overwegend dat de erkenning van deze verkiezingen –onder de gegeven omstandigheden- een spijtig precedent zou scheppen in een region met een voorgeschiedenis van militaire staatsgrepen, mensenrechtenschendingen en straffeloosheid, en dat hiermee de deur wordt geopend voor niet-gewilde regionale instabiliteit;
Rekening houdend met het feit dat de minimale voorwaarden voor de democratische, legitieme en transparante verkiezingen niet zijn vervuld;  
Roepen we de Europese Unie op deze verkiezingen in Honduras NIET te erkennen, omwille van het heersende klimaat van intimidatie en dreiging, en omwille van de militarisatie die een terugkeer naar de democratie onmogelijk maakt.
We kijken uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,
Lizzette Robleto
President of CIFCA

Bijlage: 
2de communiqué van Observatiemissie OISDHHN :
In Honduras regeert de angst als gevolg van schendingen van mensenrechten en politieke vervolging

Het Opperste Kiescollege moet een einde stellen aan de politieke vervolgingen.

Tegucigalpa, 26 november 2009

Het Centrum voor Rechtvaardigheid en Internationaal Recht (CEJIL), de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH), het Copenhagen Initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN Internationaal, het Instituut voor Mensenrechten “José Simeón Cañas” van de Centraalamerikaanse universiteit IDHUCA en het advokatencollectie “José Alvear Restrepo”, die allen deel uitmaken van OISDHHN, de Internationale Observatiemissie mbt de situatie van de mensenrechten in Honduras, stellen vast dat in Honduras een klimaat van angst heerst, dat de mensenrechten worden geschonden en dat politieke vervolgingen plaatsvinden in deze pre-electorale dagen. We baseren ons op volgende feiten:

1. Op 22 oktober zou een legerbataljon met een bevelschrift in de hand aan verschillende gemeentelijke autoriteiten de namen en verblijfplaatsen hebben opgevraagd van de leden van het verzet “die onrust in de gemeenschap brengen”. In deze brief stond vermeld dat het bataljon spoedig in de gemeenten zouden langskomen, wat ook in de weken daarna gebeurde. OISDHHN heeft in verschillende interviews vastgesteld dat de militairen meerdere malen aanwezig waren in volgende gemeentes: Gualinga, Soloara, Monte Copado, Quizcamote, Opalaca, Tapuimán, Guasores, en Olanchito. De getuigen verklaren dat de militairen zwaar gewapend waren en zonder enige aanleiding de leden van het verzetsfront aanhielden; soms gingen de aanhoudingen gepaard met fysisch geweld.

2. De autoriteiten van het feitelijk regime, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, bedreigen al wie oproept om op 29 november weg te blijven, met vervolging. OISDHHN stelt vast dat in de belangrijkste geschreven persmedia betaalde advertenties verschijnen die iedereen waarschuwen voor de risico’s als men niet gaat stemmen. Concreet, omdat Andrés Pavón, voorzitter van het Comité voor Mensenrechten van Honduras – CODEH, opriep om niet te stemmen, werd hij door de strijdkrachten strafrechtelijk aangeklaagd. Om dezelfde reden verantwoorden zij het intrekken van de Hondurese naturalisatie en de uitwijzing uit het land van José Andrés Tamayo Cortez, priester en een bekend milieu-activist. De Observatiemissie herinnert eraan dat deze feiten in strijd zijn met de vrije meningsuiting en dat deze aanvallen de verdediging van de mensenrechten belemmeren.

3. De missie maakt zich grote zorgen over de aanhoudende aanvallen tegen journalisten en het onderbreken van de uitzendingen van radio- en tv-stations die zich kritisch tegenover de feitelijke regering opstellen, zoals Radio Globo, Cholusat Sur en Canal 36. Sinds vrijdag 20 november hebben onbekenden de uitzendsignalen, lokaal en via satelliet, van Canal 36 onderbroken, zodat dit kanaal helemaal niet meer kan bekeken worden. De Nationale Raad voor Telecommunicatie CONATEL erkent dit geval van agressie, maar neemt geen enkele maatregel om deze illegale praktijk te stoppen. Deze schendingen zijn openlijk in strijd met de voorzorgsmaatregelen die de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten heeft aanbevolen. Deze systematische en maandenlange vervolging van de communicatiemedia en de journalisten die zich kritisch tov de staatsgreep opstellen, werd erkend tijdens een vergadering met de leden van de Controlemissie voor Mensenrechten als bewijs van de politiek van de feitelijke regering tegen de vrije meningsuiting.

4. Tenslotte is het optreden van het Hoger Gerechtshof tegen verschillende onafhankelijke rechters ten zeerste verontrustend. Tirsa Flores, rechter aan het hof van beroep, ontving op 25 november de melding dat een disciplinaire procedure tegen haar is opgestart voor feiten die verband houden met haar kritische houding tegen de staatsgreep. Deze zaak maakt de lijst van openbare aanklachten nog langer, zoals eerder tegen  Osmán Fajardo, Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha en Ramón Enrique Barrios. Deze feiten geven de leden van rechterlijke macht de boodschap mee om zich volgzaam op te stellen tov het Hoog Gerechtshof dat de feitelijke regering steunt. Deze feiten spelen zich af tegen de achtergrond van duizenden willekeurige aanhoudingen in de voorbije maanden, van meerdere meldingen van aantasting van de persoonlijke integriteit en van overlijdens in verdachte omstandigheden  en die gepaard gingen met het totaal gebrek van gerechtelijke bescherming.

De Observatiemissie bevestigt dat in Honduras een algemeen klimaat van angst heerst, waarvan voornamelijk de mensen van het verzetsfront slachtoffer zijn; dat de schending van de mensenrechten niet gestopt zijn; dat de beperkingen op de vrije meningsuiting verdergaan. Dit toont aan dat in Honduras de algemene voorwaarden ontbreken opdat de bevolking het recht op vrije verkiezingen zonder enige belemmering kan uitvoeren.

De Observatiemissie OISDHHN doet een oproep aan het Opperste Kiescollege, instelling die nu geleid wordt door de veiligheidstroepen en het leger, om elke vorm van politieke vervolging te stoppen en –in het bijzonder- niemand te intimideren, te bedreigen of lastig te vallen die gebruik maakt van het recht op vrije meningsuiting.

 

Deel dit artikel