"Cosmetische standaarden" veroorzaken wel degelijk veel voedselverspilling

Dinsdag 21 februari publiceerde de Vlaamse Overheid een onderzoeksrapport over de gevolgen van cosmetische standaarden voor voedselverspilling. Dit onderzoek is één van de acties van de Vlaamse roadmap tegen voedselverspilling. Het kwam er op mede op aandringen van 11.11.11 en haar campagne "Sorry is niet genoeg". De studie toont aan dat "schoonheidsnormen" voor groenten en fruit in Vlaanderen wel degelijk tot veel voedselverspilling leiden. 11.11.11 vraagt gepaste maatregelen.

Sorry is niet genoeg

Tijdens haar campagne "Sorry is niet genoeg" wees 11.11.11 onder andere op de voedselverspilling als gevolg van "cosmetische standaarden" over vorm, uitzicht en afmetingen. Eigen onderzoek in Kenia toonde bijvoorbeeld hoe cosmetische standaarden leiden tot een verspilling van 10 à 15% op de boerderij en nadien nog eens van 50% in het verpakkingsatelier van de exporteur.

Dat brengt niet enkel economisch verlies met zich met mee, verspild voedsel is ook verspilde bodemrijkdom, water, energie en chemicaliën.

2 op 3 fruit- en groentetelers geraakt

Het Vlaamse onderzoek brengt voor de eerste keer de relatie tussen cosmetische standaarden en voedselverspilling cijfermatig in kaart.

Blijkt dat maar liefst 2/3 van de groenten- en fruittelers hun afzet niet volledig kan verkopen omdat de schoonheidsnomen niet gehaald worden. Ze verliezen zo 10% van hun afzet (maar voor sommige producten tot 25%). Meer dan de helft daarvan verdwijnt uit de voedselketen. Het wordt gebruikt als veevoeder, vergist, gecomposteerd, uitgevoerd op het land of niet geoogst. De andere helft gaat naar de veiling aan een lagere prijs, naar verwerking, thuisverkoop of naar sociale organisaties.

Remedies?

Hoge kwaliteitsnormen zijn een tweesnijdend zwaard: ze leveren een goede prijs op voor de conforme producten, maar ze leiden ook tot verspilling van voedsel, water, energie enz.

De onderzoekers stellen zelf geen remedies voor maar hernemen enkele suggestie van stakeholders zoals een gecentraliseerde inzameling van niet conforme producten via de veilingen. Dit zou de doorstroming naar alternatieve afzetkanalen voor menselijke consumptie kunnen verbeteren. Voor het overige wordt de bal in het kamp van de overheid gelegd.

11.11.11 wil alleszins een afschaffing van het verbod om producten te verkopen die niet aan bepaalde normen voldoen.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel