Dak XL: een verdraaid kleurig uitwisselingsprocect

DakXL - uitwisselingsprojectVan september 2008 tot juni 2009 liep 'DakXL': een uitwisselingsproject met vier klassen van het vijfde leerjaar uit Bierbeek, Elsene en Sint Gillis. Het werd een boeiend traject. Een terugblik.

Positief omgaan met diversiteit

Studio Globo sloeg de handen in elkaar met de vier leerkrachten om de kinderen een onvergetelijke en vooral ook leerrijke ervaring te bezorgen. Klasactiviteiten, communicatiemethodieken en ontmoetingsmomenten stimuleerden de kinderen om via de rijkdom van de wereld rondom hen, de diversiteit in hun eigen klas beter te leren kennen.

Zoals de naam laat vermoeden, is dit project een verruimde variant op het gangbare inleefatelier ‘Wonen Op het Dak'. Ook met Dak-XL zetten Flor, Lou en Valdis, de personages van op het Dak, de leerlingen én leerkrachten aan tot het verwerven van basiscompetenties om positief om te gaan met diversiteit, dichtbij en veraf. Zo werden de kinderen geprikkeld om in dialoog te gaan en moesten ze samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: het grote slotfeest in mei. De kinderen, met uiteenlopende culturele achtergronden, werden zich bewust van stereotiepe beeldvorming en kregen aanzetten om de diversiteit te erkennen binnen hun partnerklas, maar ook binnen de eigen klas.

Knutselen, schrijven, wandelen...

Bij de aanvang van het project stelden de kinderen zich voor aan de andere klas. Ze stelden een koffer samen met foto's van de kinderen en hun favoriete vrijetijdsbesteding, een zelfgemaakt filmpje en persoonlijke fiches. Vervolgens werden deze koffers uitgewisseld en staken de kinderen de hoofden bij elkaar om een leuke manier te bedenken om hun buurt voor te stellen. In november gingen de kinderen van Brussel op ontdekking in Bierbeek en op hun beurt gingen de kinderen van Bierbeek naar de stad Brussel om de schoolomgeving van de kinderen van Elsene en St. Gillis te verkennen. Dit was voor de meeste kinderen een unieke ervaring. In december namen alle klassen in gemengde groepjes deel aan het inleefatelier en de educatieve buurtwandeling in Kuregem. Tussendoor schreven de kinderen brieven naar elkaar en mailden de laatste nieuwtjes uit hun leven door.

...en feesten

Dak XL - pinataNadat de kinderen elkaar al wat beter kenden, was het tijd om samen het grote slotfeest van het project te organiseren. De kinderen participeerden naar hartelust om er hun droomfeest van te maken. Zo kozen zij zelf wat er allemaal aanwezig moest zijn op hun feest. Er waren kinderen die een piñata in elkaar knutselden. Er was een groepje quizmakers, een groepje feestinrichting, een groepje fuif en een groepje spelletjes. En natuurlijk ook een groepje dat voor overheerlijke taarten, snoepjes, cocktails en ander lekkers zorgden. Uiteraard moesten zij dit samen met de kinderen van de andere klas voorbereiden. De kinderen beslisten samen hoe zij het zouden aanpakken. Zo belden zij met elkaar om tot consensus te komen en werden filmpjes uitgewisseld met elkaars voorbereidingen. De leerkrachten kregen hiervoor hapklare methodieken aangeboden om in de klas aan de slag te gaan en soms kwamen de medewerkers van Studio Globo zelf naar de klassen om de kinderen te ondersteunen met de voorbereidingen.

Op 26 mei was het zover. De Otletstraat in Kuregem werd afgesloten want er moest plaats vrijkomen voor een grote feesttent. Het werd één groot feest waar de kinderen niet veel oog hadden voor de verschillen maar waar naar hartelust samengewerkt, gespeeld, gefuifd, gegeten en gedanst werd. Door dit project werden levenslange vriendschapsbanden gesmeed en werd een grote verbondenheid gecreëerd tussen kinderen van Brussel en kinderen van Bierbeek. Kortom het was een erg fijne, leerrijke ervaring voor iedereen.Deel dit artikel