De 11 van Wetteren staan niet alleen. Wij horen er ook bij!

Steun de 11 veldbevrijders
ggo veldbevrijders
Op 15 januari zullen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter verschijnen omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen.
Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan "criminele bendevorming", en zijn zij geen alleenstaande extremisten.


De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de "11 van Wetteren" worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen.
Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd.
    
Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO's op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO's in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig  aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld.

Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als "vrijwillige en solidaire verschijners", een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en "gewone" bezorgde burgers.

De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO's in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO's moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat niet het algemeen belang maar de privébelangen van bedrijven dient, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen.

Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten... Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid.

Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO's, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de  Europeanen.
Eerste lijst van Ondertekenaars:
 • 11.11.11
 • Belgische Coalitie 'Stop uranium wapens'
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Climaxi
 • CNCD-11.11.11
 • Corporate Europe Observatory (CEO)
 • Entraide et Fraternité
 • Friends of the Earth (Flanders & Brussels)
 • FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs)
 • Greenpeace
 • Inter Environnement Wallonie
 • MAP (Mouvement Action Paysanne)
 • Oxfam-Magasins du monde
 • Oxfam-Solidariteit/Solidarité
 • SOS Faim
 • Vredesactie
 • Wervel
 • ...

Indien jouw organisatie deze oproep wil ondertekenen, gelieve een mail op te sturen naar Thierry Kesteloot : tke@oxfamsol.be


DeWereldMorgen.be maakt een steunpagina. Help jij mee?

De WereldMorgen roept op om filmpjes, foto's en teksten als steunbetuiging voor de elf beklaagden van Wetteren in het ggo-aardappelproces te maken en deze door te mailen.

Het proces vindt plaats op 15 januari in Dendermonde, 8h, Justitieplein 1. De fragmenten worden meteen getoond op de steunpagina van dewereldmorgen.be en, indien mogelijk, ook geprojecteerd op 15/01.

Korte video opnames van maximum een minuut (max 25mb) kan doorsturen met je mobiele telefoon of via je computer naar video@dewereldmorgen.be.
Foto's (1 foto per mail) en tekst (max. 500 tekens) mag je doorsturen via patat@dewereldmorgen.be

Je kan je de beelden en teksten ook uploaden op www.dewereldmorgen.be/aardappelproces


Meer info :
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel